Geesbrug – In Geesbrug vond dinsdagmiddag de dorpenronde plaats. De bijeenkomst in dorpshuis De Tiphof was kort om tijd vrij te maken voor een wandeling langs twee projecten, die in Geesbrug zijn gerealiseerd dankzij het gemeentelijke stimuleringsfonds en dorpsbudget.

Reinder Schonewille, voorzitter van Plaatselijk Belang Geesbrug, heette de aanwezigen welkom onder wie de drie wethouders Joop Brink, Jeroen Huizing en Jan Zwiers.

Projecten

“We willen”, aldus Schonewille, “laten zien wat we doen met het geld dat via de gemeente komt en wat we gezamenlijk doen. We hebben twee projecten voor vanmiddag uitgekozen: de aanleg van de vissteigers en de trimbaan. Verder hebben de biljartvereniging en het koersbal bijdragen gekregen, is er een overkapping gerealiseerd bij voetbalvereniging VCG en zo zijn er nog een aantal dingen. Dat hebben we tot stand gebracht dankzij het dorpsteam van vrijwilligers en Plaatselijk Belang.”

Het geld voor 2018 is nagenoeg besteed, het bedrag van 20.000 euro voor 2019 ligt nog op de plank en daarvoor worden plannen ontwikkeld.

“Gemeente kan nog wat doen”

Schonewille wees de wethouders erop, dat de gemeente nog wel wat kan doen in Geesbrug. “Zoals herstellen van bestrating, snoeien van bosjes en verlichting bij de pannakooi. Ook kunnen fiets- en wandelpaden worden verbeterd.”

Jeroen Huizing zei humorvol: “Het is tekenend voor de voorzitter van Plaatselijk Belang dat hij, als ambassadeur van Geesbrug, zegt dat het nog mooier kan.”

Meldingen

Jan Zwiers wees erop, dat de gemeente door het beschikbaar stellen van het dorpsbudget de verantwoordelijkheid niet afkoopt. “Er zijn en blijven verantwoordelijkheden die bij de gemeente horen. Het dorpsbudget is bedoeld om ideeën aan te jagen. Voor het melden van zaken in de openbare ruimte als losliggende tegels en snoeiwerk is een speciaal telefoonnummer beschikbaar.”

Vervolgens werden de twee uitgekozen projecten bekeken en werd de dorpenronde besloten met een hapje en een drankje.

Lees ook:

Dorpsteam Geesbrug maakt het dorp nog mooier