Schoonoord – In het dorpshuis in Schoonoord werden woensdagavond de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek naar een MFC in Schoonoord gepresenteerd. Het onderzoek is gedaan door ICS Adviseurs. Het plan is dat het MFC de verouderde gebouwen van cbs De Slagkrooie, obs Burgemeester S.J. van Royenschool en het dorpshuis vervangt. Dat betekent, dat alle gebruikers van het dorpshuis verhuizen. De sporthal blijft bestaan en wordt gerenoveerd.

Voorzitter Harry Wilting van zowel de projectgroep als Ondernemersvereniging Schoonoord opende de avond voor een volle zaal. Niet alleen waren er dorpsbewoners, maar ook waren er raadsleden van diverse partijen en andere belangstellenden. Wilting gaf uitleg over de voorafgaande procedure en de samenstelling van de projectgroep, waarin alle betrokken partijen zijn vertegenwoordigd. Dat zijn alle sportverenigingen, de scholen, Maatschappelijk Welzijn Coevorden en alle huidige gebruikers van de sportaccommodatie aan de Sportparklaan en het dorpshuis aan de Kerklaan. Het is de bedoeling, dat het MFC een gemeentelijke accommodatie wordt.

Wethouder Joop Slomp gaf een korte toelichting op het vervolg. Het college hoopt in het eerste kwartaal met een voorstel richting gemeenteraad te komen, die daarmee aan zet is en uiteindelijk de beslissing neemt.

Locaties

Daarna presenteerden de heren Timon Bulten en Erwin Veneklaas Slots van ICS Adviseurs de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek. In eerste instantie waren er vier locaties. Daarbij viel de plek van de huidige S.J. van Royenschool af. Twee locaties werden samengevoegd, omdat die allebei op de plek van de sportaccommodatie zijn gesitueerd. De andere locatie is aan de Brammerstraat/hoek Sportparklaan tegenover de sportaccommodatie.

Investering

De onderzoekers doen de aanbeveling om scenario 1, waarbij het MFC op het sportpark wordt gebouwd, eerst nader te onderzoeken. Dit scenario vergt een investering van 19 miljoen euro. Het ‘goedkoopste’ scenario kost 9 miljoen euro. Wordt gekozen voor scenario 1, dan betekent dat jaarlijkse lasten van 1 miljoen euro voor de gemeente. Inkomsten uit huur zijn 2 tot 3 ton.

Meerwaarde

Het college van b en w ziet de meerwaarde van het samenbrengen van allerlei voorzieningen in het dorp, zo werd eerder al duidelijk. In ieder geval is het van belang, dat de basisscholen worden voorzien van nieuw onderdak gezien de verouderde staat van beide scholen.

Na de uitleg konden de aanwezigen de scenario’s bekijken en vragen stellen. Marleen Eendhuizen, regiomanager van de bibliotheken, is blij met de plannen. “Wij van de bibliotheek zien een absolute meerwaarde, ook qua samenwerking en aansluiting op educatie.” Een omwonende van de Sportparklaan is minder enthousiast. “Ik moet er nog eens goed over nadenken, maar ik ben blij met de huidige situatie”, laat hij weten.

MFC in 2010 afgeblazen

In 2010 waren er ook al plannen voor een MFC in Schoonoord, maar dat kon financieel niet uit. “Die financiële ruimte”, aldus wethouder Joop Slomp, “is er nu wel, maar je moet het er wel voor over hebben. Dat is aan de gemeenteraad.” Toen het MFC destijds werd afgeblazen, werd het dorpshuis in Schoonoord in 2013 gerenoveerd. “Als je nu kijkt naar het gebruik en de lasten zit het dorpshuis in een heel ruim jasje.” Op de vraag of het mogelijk is dat de huidige voorzieningen in het dorpshuis blijven en andere functies in de nieuwbouw zei Slomp: “Dan zit je wel met dubbele lasten.”

Er werd vanavond alleen gesproken over de plannen voor een MFC, al kwam wonen onder de aanwezigen zijdelings aan bod. Mochten de plannen doorgaan, wordt gekeken naar woonmogelijkheden. “De kans is aanwezig dat het dorpshuis wordt gesloopt of wordt veranderd in appartementen”, aldus Harry Wilting.

De vier scenario’s zijn via deze link te bekijken.

Zie ook:

Schoonoord ziet verwachtingsvol uit naar MFC