Coevorden – Bep Braam uit Gees geeft donderdag 17 november vanaf 19.30 uur een lezing over de positie van de Joden in de maatschappij van de Oudheid tot nu in het synagoge-museum aan de Kerkstraat.

De Joden zijn al in de zesde eeuw voor Christus voor de eerste keer uit hun land verdreven door de Babyloniërs, dit wordt de eerste Joodse diaspora (verspreiding) genoemd. Langzaam maar zeker kwamen steeds meer Joden in het vaderland terug, maar onder de Romeinse overheersing volgde in 135 na Chr. een Joodse opstand die mislukte. De Joden weigerden de Romeinse goden te aanbidden en er kwam een nieuwe diaspora.

Bep Braam gaat in op de geschiedenis en besteedt aandacht aan de verhouding tussen Joden en andere volkeren in de huidige tijd. De avond is bedoeld voor de vrienden van de Stichting Synagoge Coevorden (SSC), maar ook voor alle mensen die belangstelling hebben in het onderwerp. Deze avond is gratis, aanmelden kan via secretaris@synagoge-coevorden.nl.

Geschiedenis

In 70 na Chr. verwoestte de latere Romeinse keizer Titus de tweede tempel van de Joden in Jeruzalem. Deze gebeurtenis was heel ingrijpend voor het Joodse volk. Er is nooit meer een Joodse tempel in Jeruzalem gebouwd. Deze verwoesting gaf een extra impuls aan de diaspora. De diaspora is het verspreiden van de Joden vanuit Palestina over eerst Azië en Afrika en later over de gehele wereld. De landen en volkeren waar de Joden heen gingen, reageerden verschillend op hun komst. Die houding was vaak geen constante factor en kon van tijd tot tijd verschillen. Na de Holocaust tijdens de Tweede Wereldoorlog kregen de Joden hun eigen staat: het land Israël.

Bep Braam (1952) was werkzaam in het onderwijs en van 2002 tot 2019 was zij docent geschiedenis aan De Nieuwe Veste in Coevorden. In die jaren had Bep al een sterke band met het werk van SSC en zorgde zij ervoor dat de leerlingen van De Nieuwe Veste op Jom Hasjoa, de internationale dag van de vernietiging, de namen van de overledenen voorlazen. Zij was een aantal jaren bestuurslid van SSC.