Schoonoord – In de kantine van voetbalvereniging KSC ondertekenden alle betrokkenen partijen donderdagmiddag een intentieovereenkomst om te komen tot samenwerking in één MFC (multifunctioneel centrum) in Schoonoord.

Het MFC vervangt de verouderde gebouwen van cbs De Slagkrooie, obs Burgemeester S.J. van Royenschool en het dorpshuis. De sporthal blijft bestaan en wordt gerenoveerd. Voor het toekomstige MFC in Schoonoord zijn drie locaties aan de Sportparklaan in beeld. Daarin kunnen ook andere voorzieningen in het dorp een plek krijgen, zoals sport en ontmoeting.

Er zijn gesprekken gevoerd met de scholen, sportverenigingen, Dorpsbelangen Schoonoord, Maatschappelijk Welzijn Coevorden en Ondernemersvereniging Schoonoord. Het haalbaarheidsonderzoek moet uitwijzen of een MFC ruimtelijk is in te passen, of het financieel mogelijk is en of het beheer en de exploitatie te regelen zijn.

Er zijn gesprekken gevoerd met allerlei partijen. Hierna werd een informatiebijeenkomst gehouden, waarop iedereen een reactie kon geven. De reacties werden verwerkt en er was een terugkoppeling. Aan de hand hiervan is een kaderdocument opgeteld. Voor het haalbaarheidsonderzoek wordt een partij geselecteerd. Na de presentatie hiervan beslist de gemeenteraad over het vervolgtraject.

Bevindingen

Na het welkomstwoord van Gerda Kos, beleidsadviseur bij de gemeente Coevorden, gaf Martijn Ahlers van het externe bureau HEMM, dat door de gemeente werd ingeschakeld, een korte terugblik op zijn bevindingen. Wethouder Jeroen Huizing (onderwijs) liet weten, dat het college een absolute meerwaarde ziet in het bij elkaar brengen van allerlei voorzieningen in het dorp. Zijn collega Joop Brink (sport) sprak over de hoge urgentie voor vervanging van de twee basisscholen. “Bovendien is het huidige dorpshuis aan renovatie of vervanging toe. Het is hét moment en dé kans om te kijken naar de mogelijkheden.”

Verwachtingen

Vervolgens gaven alle partijen hun ervaringen en verwachtingen weer. Jolien Thiele van basisschool De Slagkrooie ziet uit naar de samenwerking met andere partijen. “Ik hoop dat we ‘kilometers kunnen maken’.” Dat was Roelof From van Onderwijsstichting Arcade (Burg. S.J. van Royenschool) met haar eens. Hennie Spreen sprak namens korfbalvereniging SDO: “Dit is een mooie kans voor de toekomst. Het samen doen en elkaar zien is van groot belang. Ik zie allerlei kansen voor de leefbaarheid.” Daan Heuver van Maatschappelijk Welzijn Coevorden ziet ook volop mogelijkheden

Ook Esther Zwiers van KSC was zeer te spreken over de ontwikkelingen. “Ik ben er blij mee. We moeten breder denken dan dat we alleen de bal willen laten rollen.” Hans van der Meulen van tennisvereniging De Return ziet de plannen wel zitten, zo dicht bij de sportvoorzieningen. “Het maakt bovendien de weg open naar nieuwe lidmaatschappen.”

Kritisch geluid

Tinus Medema van kruisboogvereniging TOP liet nog wel een kritisch geluid horen. “Voor onze vereniging zie ik het nog niet helemaal zitten. We hebben een baan van 30 meter nodig. Het is jammer, dat onze kelder die we zelf hebben aangelegd zou moeten verdwijnen.” Dit punt maakt zeker onderdeel uit van het haalbaarheidsonderzoek.

“Al speelt Dorpsbelangen Schoonoord geen directe rol”, aldus bestuurslid Jacco Tabak, “we zullen wel gebruikmaken van de nieuwe accommodatie voor onze vereniging. De scholen zijn dringend toe aan een update. Ik denk, dat het een boost geeft aan de leefbaarheid in ons dorp.”

“Schiet ermee op”

Tot slot drong Harry Wilting namens Ondernemersvereniging Schoonoord er op aan, dat vaart wordt gezet achter het haalbaarheidsonderzoek. “Schiet ermee op”, was zijn oproep. “Dat hoeft geen half jaar te duren.” Wat betreft de beide schoolgebouwen zei hij: “Daarvoor ligt een plan klaar. De S.J. van Royenschool kan worden benut voor huisvesting van jongeren dichtbij de sportvoorzieningen. De Slagkrooie is zeer geschikt voor ouderen, want dat gebouw staat dichtbij de winkels.”