Sleen – Het lijkt er op dat er op korte termijn een doorstart kan plaatsvinden van de manege in Sleen. Dat was de uitkomst van een gesprek tussen de huidige exploitant Marelle Koopman, Marthijs Wegdam, Mike Brandt, Dirk Assen en de wethouders Joop Slomp (sport) en Steven Stegen (vastgoed).

Marelle Koopman stopt als exploitant. Brandt, Wegdam en Assen willen zich met de gemeente Coevorden inspannen om de manege in de benen te houden totdat er een nieuwe manege in Sleen staat. ‘Het was een goed gesprek. We koersen met elkaar op een doorstart en voelen volop bereidheid bij de betrokkenen om daaraan een bijdrage te leveren’ aldus de beide wethouders.

Mike Brandt is voorzitter van rijvereniging Zuidenveld, Marthijs Wegdam en Dirk Assen zijn betrokken als vader van één van de driehonderd kinderen die in de manege paardrijden. Het drietal biedt de helpende hand om de manege in de benen te houden.

“Situatie gaat ons aan het hart”

Ook de wethouders is er alles aan gelegen om de paardensport in Sleen te behouden. Wethouder Joop Slomp benadrukt de waarde voor het dorp en het omliggende gebied: “De paardensport leeft hier enorm, zowel sportief als sociaal. De manege is een belangrijke ontmoetingsplek voor de kinderen en ouders. De situatie die nu is ontstaan gaat ons aan het hart. We laten de paardensportliefhebbers in Sleen niet in de kou staan.”

Onrust bij de klanten

Afgelopen week ontstond onrust bij de klanten van de manege doordat de huidige exploitant Marelle Koopman de huur opzegde en haar klanten daarover informeerde. De manege is eigendom van de gemeente en kampt met achterstallig onderhoud. Koopman zag te weinig perspectief om in de huidige situatie door te gaan. De kosten van de exploitatie stijgen en de huidige manege voldoet niet meer aan de eisen om de paarden goed onderdak te kunnen bieden.

De gemeente heeft een locatie in Sleen op het oog voor de bouw van een nieuwe manege die ze wil verhuren om de paardensport in het dorp te houden. Op de plek van de oude manege, die grenst aan de nieuwbouw in plan Jongbloed, is nieuwbouw van woningen beoogd. De gemeente wil daarom geen grote investeringen meer doen in de oude manege.

Oplossingen

Mike Brandt, Marthijs Wegdam en Dirk Assen gaan zich de komende dagen buigen over een nieuw plan om samen met de gemeente de manege in de benen te houden totdat de nieuwe manege er staat. Zij zijn het er over eens dat daarvoor de staat van onderhoud moet worden aangepast en de huurkosten tijdelijk lager moeten. De gemeente is bereid om een oplossing te bieden. Ook Brandt, Wegdam en Assen willen daaraan een bijdrage leveren: “Daarbij is haast geboden, want niemand wil dat de paardensport hier uit het dorp verdwijnt.”

Foto: archieffoto Coevorder Nieuws