Assen/Dalen – De werkgroep Duurzaam Dalen heeft gisteren, dinsdag 10 maart, gedeputeerde Tjisse Stelpstra voor onder andere milieu en duurzaamheid bijgepraat over voorstellen van de werkgroep met betrekking tot het aanbrengen van een zonnescherm met geluidswerende effecten op het talud en viaduct van de N34 bij Dalen.

Petitie

Ruim 350 inwoners van Dalen hebben tot nu toe de petitie daarvoor ondertekend. “Deze voorziening zou voor de subsidieaanvraag van de gemeente Coevorden voor het project ‘Proeftuin aardgasvrij Dalen’ een mooie en unieke aanvulling zijn om benodigde extra groene stroom op te wekken”, aldus de leden van de werkgroep

Welwillend

“Gedeputeerde Stelpstra heeft dit idee welwillend ontvangen en toegezegd dit ambtelijk uit te zetten om na te gaan of dit haalbaar zou kunnen zijn en welke rol de provincie, de provincie en de inwoners hierin zouden kunnen hebben.”

Veel geluidshinder

De werkgroep stelt, dat de inwoners van Dalen bij het huidige verkeersniveau al veel geluidshinder van het verkeer op de N34 ervaren. “Zeker na de verhoging van 80 naar 100 km/u enige jaren geleden is de geluidsoverlast fors toegenomen, evenals de verkeersintensiteit. De verwachting en het doel van de verdubbeling van de N34 is nog meer verkeer te kunnen verwerken en dit zal de toch al aanzienlijke geluidshinder verder vergroten. Fluisterasfalt zal daar maar zeer beperkt verbetering in brengen. Beperking van geluidsoverlast is tot nu toe afgewezen door de provincie.”

Per provincie anders

Op basis van technisch-theoretische berekeningen voor geluidshinder ligt er volgens de landelijke richtlijnen die de provincie hanteert geen verplichting een geluidsscherm aan te leggen. Deze onderbouwing is niet in overeenstemming met de beleving door de inwoners van Dalen, zo laat de werkgroep weten. Het welzijn en de gezondheid (fijnstof) van de inwoners staat ter discussie. Er wordt blijkbaar per provincie anders naar leefbaarheid, gezondheid en welzijn gekeken. Ook een verzoek om een simpele aarden wal op het talud van het viaduct en een houten geluidsscherm op het viaduct is niet door de provincie opgepakt. De werkgroep verwijst hierbij naar het Overijsselse deel van de N34 waarbij wel voorzieningen zijn getroffen. Daar is de weg overigens niet eens verdubbeld/

Dit is hét moment

Er zijn in Nederland al succesvol pilots uitgevoerd met zonnepanelen in een geluidsscherm. Een recent mooi en succesvol project is de A50 bij Uden.

Dit is hét moment om: welzijn, gezondheid, duurzame energievoorziening en draagvlak van en door inwoners te combineren nu de werkzaamheden aan de N34 net zijn begonnen; de provincie kan met dit project ervaring op doen voor toekomstige en vergelijkbare situaties met schermen als voor het opwekken van energie en vermindering van geluidshinder. Nu er nog veel grond wordt verzet, is dit het moment om de aarden walletjes aan de zuidzijde van de N34 te verhogen en aan te leggen op het veldje aan het einde van de Westerwijk. De gemeente Coevorden zou hierin een leidende rol kunnen hebben.”

De gemiddelde toename van het elektriciteitsgebruik voor een huishouden door het gebruik van een warmtepomp is circa 4000 kWh bij een geïsoleerd huis. Een allereerste grove berekening van een geluidsreducerend zonnescherm van beperkte omvang laat zien, dat het meerverbruik van stroom bij ongeveer 90 à 100 huishoudens in Dalen met deze extra groene stroom kan worden aangevuld.

Financiering

Bij de plannen voor een zonnescherm met geluidswerende effecten kunnen de mogelijkheden worden onderzocht of de (meer)kosten voor zonnepanelen via subsidies, leningen met lage rente, de provincie en/of burgerparticipatie gefinancierd kunnen worden. De provincie Drenthe zou haar invloed kunnen uitoefenen om de aannemer van de N34 te bewegen een bijdrage te leveren aan dit project. Dorpsbelangen Dalen is graag bereid hieraan actief haar stenen bij te dragen.

Zonneroute A37

De provincie Drenthe wil graag een (inter)nationaal voorbeeld worden van hoe aanpassingen aan wegen mede aangewend kunnen worden om duurzame energievoorzieningen op functionele en passende wijze toe te passen in het landschap. Er liggen namelijk voorstellen voor de Zonneroute A37 en de Hunebed Highway.

Foto: Evert Jan Klip (links) overhandigt namens de werkgroep Duurzaam Dalen het voorstel aan gedeputeerde Tjisse Stelpstra (eigen foto).