Dalen – De BWB-school in Dalen is in ieder geval tot en met vrijdag 26 maart gesloten. De lessen zijn online.

Na intensief overleg met de GGD, directie en medezeggenschapsraad is deze moeilijke beslissing genomen door het stijgende aantal coronabesmettingen.