Aalden – Afgelopen woensdag vond de actie ‘Gemeente Coevorden in één dag schoon’ plaats. Ook leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8 van basisschool De Smeltkroes op het azc in Aalden waren aanwezig op het schoolplein van De Schutse bij de start van de gemeentelijke actie. De jongere leerlingen volgden de livestream in de school.

Na de opening kregen alle leerlingen een paar handschoenen en een hesje en gingen zij in groepjes aan de slag om het terrein van het asielzoekerscentrum schoon te maken. Bij een van deze groepjes sloten ook nog twee peuters van Kinderwereld aan.

De kinderen hebben heel veel soorten afval verzameld en in de daarvoor bestemde vuilniszakken gedaan, oranje voor plastic en grijs voor rest. Het was ontzettend leuk om te zien hoe snel sommige kinderen in de gaten hadden wat waar in moest.

Het was een heel leerzame ochtend die de start is voor het scheiden van het afval op school. Vanaf nu zijn er in elke klas vier afvalverzamelpunten zijn: voor GFT, PMD, papier en restafval.

Tekst en foto’s: Audrey Wanders.

Zie ook:

Start ‘Gemeente Coevorden in één dag schoon’ gestart in Aalden