Coevorden/regio – Pastoor Tjitze Tjepkema gaat Coevorden en de regio verlaten. Hij is per 1 maart pastoor van de parochie HH, Petrus en Paulus (Heerenveen, Steggerda,  Wolvega en Frederiksoord).

In de zes vieringen in Coevorden, Steenwijksmoer, Schoonebeek, Nieuw-Schoonebeek en Weiteveen lazen de pastoor en diaken Frans Wielens de inhoud van een brief met deze strekking voor. Dat maakt Tjepkema bekend via Facebook.

“Het zal u niet ontgaan zijn hoezeer ik de afgelopen jaren met veel plezier mijn pastorale dienstwerk heb mogen doen in Zuidoost-Drenthe. Eerst als kandidaat-priester, vervolgens als diaken, daarna als parochie-vicaris en tenslotte sinds 1 januari 2018 als pastoor. Vanaf het eerste begin heb ik me hier thuis en op mijn gemak gevoeld. We zijn langzaam maar zeker van vijf zelfstandige en samenwerkende parochies uitgegroeid tot één levendige parochie met vijf geloofsgemeenschappen.

De afgelopen tien jaar mocht ik meer dan tweehonderd kinderen en volwassenen door het H. Doopsel opnemen in de gemeenschap van de Kerk, meer dan 330 kinderen begeleiden op hun weg naar de Eerste Heilige Communie, aanwezig zijn bij meer dan dertig huwelijkssluitingen, meer dan 270 zieken en stervenden bedienen en 280 keer voorgaan in een uitvaartviering.

Door het vertrek van enige priesters uit ons bisdom is in betrekkelijk korte tijd een situatie ontstaan die onze bisschop aanleiding heeft gegeven om een beroep op mij te doen en om een nieuwe benoeming te aanvaarden. Ik heb gemeend er goed aan te doen op het verzoek in te gaan en zodoende aan mijn bij de wijding uitgesproken belofte van gehoorzaamheid gestalte te geven.