Schoonoord – De wens om in Schoonoord de beide basisscholen, sport- en overige verenigingen, het dorpshuis en het welzijnswerk bij elkaar te huisvesten is er al enige tijd. Als het aan het college van de gemeente Coevorden ligt, gaat de schop zo snel mogelijk de grond in. Het college besloot vorige week om te gaan voor een multifunctioneel centrum aan de zuidzijde van de Sportparklaan. Op de beoogde locatie is voldoende ruimte om snel te starten met nieuwe huisvesting van de scholen en vervolgens in fasen uit te bouwen naar een MFC.

Daarin wordt ook huisvesting geboden aan sport- en overige verenigingen en welzijnswerk. Met de bouw van de scholen is een bedrag van 5,3 miljoen euro gemoeid. Daarvoor is reeds 3,1 miljoen euro beschikbaar vanuit in het Integraal Huisvestingsplan. De gefaseerde uitbreiding naar een MFC Schoonoord gaat naar verwachting tussen de 10 en 12 miljoen euro kosten.

In 2010 waren er ook al plannen voor een MFC in Schoonoord, maar dat kon financieel niet uit. Daarop werd het dorpshuis in 2013 gerenoveerd. Die financiële ruimte is er nu wel.

Gemeenteraad

Het voorstel wordt in de commissievergadering van dinsdag 7 maart aan de gemeenteraad voorgelegd. Mocht de gemeenteraad in de raadsvergadering op dinsdag 21 maart akkoord gaan met het voorstel kunnen de plannen verder ontwikkeld worden. Dan komt er een apart voorstel en wordt nader onderzoek gedaan naar de keuze voor nieuwbouw of renovatie van de sporthal. Dat gebeurt in samenwerking met de werkgroep gedaan. Daarin hebben zitting vertegenwoordigers van CBS De Slagkrooie en OBS Burgemeester S.J. van Royenschool, voetbalvereniging KSC, korfbalverenging SDO, tennisverenging De Return, schietvereniging TOP, Dorpsbelangen Schoonoord, Maatschappelijk Welzijn Coevorden en Ondernemersvereniging Schoonoord. Dit voorstel moet uiterlijk in het vierde kwartaal van 2023 klaar zijn.

Haalbaarheidsonderzoek

Half november presenteerde bureau ICS in het Dorpshuis in Schoonoord de resultaten van een haalbaarheidsonderzoek. Toen werden vier scenario’s voorgelegd: een MFC met nieuwbouw/renovatie sporthal locatie sportpark; een MFC met nieuwbouw/renovatie sporthal gefaseerd locatie sportpark; een krachtpand (scholen en kinderopvang in één gebouw) met nieuwbouw/renovatie sporthal locatie oude trainingsveld; een krachtpand (scholen en kinderopvang in één gebouw) met nieuwbouw/renovatie sporthal locatie sportpark. Inwoners van Schoonoord konden reageren, de reacties zijn meegenomen in het ambtelijk advies dat het college de afgelopen maanden heeft laten maken.

Nood bij basisscholen het hoogst

Wethouder Joop Slomp wil zo snel mogelijk starten met de huisvesting van de scholen en kinderopvang omdat daar de nood het hoogst is: “De beide basisscholen CBS De Slagkrooie en OBS Burgemeester S.J. van Royenschool wachten met smart op nieuwe huisvesting. De beide schoolgebouwen stonden al enige tijd op de nominatie op vervangen te worden omdat ze technisch en functioneel verouderd zijn. Aan de zuidkant van de Sportparklaan kunnen we snel starten met de nieuwbouw voor de scholen. En er is er is voldoende ruimte om gefaseerd uit te bouwen naar een MFC met een nieuwe of gerenoveerde sporthal”, aldus de wethouder.

De plekken waar nu het dorpshuis en de scholen staan zijn in beeld voor woningbouw.

Foto: de bijeenkomst in november in het Dorpshuis van Schoonoord.

Zie ook:

Gemeenteraad komt aan zet over MFC Schoonoord

Schoonoord ziet verwachtingsvol uit naar MFC