Coevorden – De belangrijkste thema’s in de gemeente Coevorden zijn wonen, duurzaamheid, bestaanszekerheid, kansengelijkheid, veiligheid en de toekomstbestendigheid van de eigen organisatie.

Onderwijs

Er staat een integraal huisvestingsplan voor onderwijs op de planning. Nieuwbouw voor de scholen in Sleen (onder één dak) noemde wethouder Jeroen Huizing bij de presentatie van de begroting vanochtend.

Wethouder Joop Slomp liet weten, dat voor de uitvoering van het Preventiemenu Gezond Coevorden voor het basisonderwijs jaarlijks 25.000 euro nodig is. Het huidige budget is 18.500 euro. Thema’s zijn onder andere bewegen en sport, voeding, relaties en seksualiteit, milieu en natuur, veiligheid, hygiëne, geldzaken en cultuur. Voor het voortgezet en praktijkonderwijs (De Nieuwe Veste en Esdal College) is er ook een preventiemenu. Dat vraagt om een bedrag van 30.000 euro. Hierin staan thema’s centraal als veiligheid, relaties en seksualiteit en genotmiddelen.

Buurtsportcoach/Maatschappelijk Welzijn

“Er komt”, aldus Slomp, “een onderzoek hoe de Doe-Mee-Pas beter kan aansluiten bij de behoefte.” In de begroting staat verder:hHet fenomeen buurtsportcoach heeft zich inmiddels dubbel en dwars bewezen. De inzet op preventie wordt steeds belangrijker. Er wordt extra focus gevraagd op de doelgroep kinderen tot en met 4 jaar en de senioren. Daarom wordt het team buurtsportcoaches uitgebreid. Daarvoor is jaarlijks 52.000 euro nodig.”

Maatschappelijk Welzijn Coevorden kan rekenen op ruim 80.000 euro. “De loonkosten zijn met 15 procent gestegen door een nieuwe CAO vastgesteld”, laat Slomp weten. “Daardoor zou er een vermindering van inzet komen. Om het huidige niveau te handhaven, moet er meer geld beschikbaar worden gesteld.”

Sport

Wat betreft de sport komt er een nieuwe sportnota. “Daarbij”, vertelt Slomp, “kijken we zeker ook naar de binnensporten in relatie tot gezondheid en bewegen. Een aantal verenigingen is geprivatiseerd. De bijdrage van de gemeente gaat naar 10.000 euro per veld.”

Wegen

Het onderhoudsniveau van de wegen is niet op niveau. Wethouder Erik Holties: “Er komt een nieuw wegenbeheerplan om zowel de wegen als fietspaden weer op peil te brengen.

Markt en haven

Ook de Markt en Haven staan volgend jaar op de agenda. “Bij de plannen in de binnenstad is soms wat weerstand”, aldus Holties.

Meer hotels

Holties rept verder over recreatie en toerisme. “Bijna een derde van de inkomsten in de gemeente is uit deze sector afkomstig.” Hij voelt de synergie en het enthousiasme in de toeristische sector.” Het zou wel mooi zijn, daarover zijn de wethouders het eens, dat er meer hotelaccommodatie zou komen in de gemeente.

Wonen

Het college gaat door op de ingeslagen koers wat betreft wonen. Stegen noemt als elementen de woningbouw in Ossehaar, CPO’s, ontwikkelingen in Oosterhesselen en de blok wordt gericht op de Molenakkers in Dalen voor uitbreiding. CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Toekomstige bewoners zijn daarbij gezamenlijk opdrachtgever voor hun eigen nieuwbouwproject. Er zijn daarvan al diverse initiatieven bekend. “Daarnaast”, aldus Stegen, “komen er flexwoningen in Coevorden en voeren we constructieve gesprekken over de mogelijke verplaatsing van de manege in Sleen om ruimte te maken voor woningen.” Ook wordt binnen de Dutch Techzone gesproken over huisvesting, zoals voor arbeidsmigranten. Tot slot wordt gekeken naar uitbreiding van woonwagenplaatsen.

Zuidelijke rondweg

Het eerste deel van de zuidelijke rondweg is al een tijd klaar, dat is het gedeelte tussen de N34 en de De Hulteweg. “Nu gaan we onderzoeken hoe het tweede deel moet worden gerealiseerd’, vertelt Jeroen Huizing. “Dat is complex, want we hebben er te maken met water en spoor.” Voor de plannen wordt een voorbereidingskrediet van 75.000 euro gevraagd.

Veiligheid

Burgemeester Renze Bergsma sprak over veiligheid. “We gaan ondermijning nog wat steviger wegzetten. We gaan onze aandacht niet alleen op het buitengebied richten, maar ook op de bedrijventerreinen en het grensgebied.” Het college wil daarnaast aandacht voor de uitvoering van het integraal veiligheidsplan en het verder professionaliseren van de BOA’s. Het college stelt de raad daarom voor om jaarlijks 40.000 euro beschikbaar te stellen.

Wie belangstelling heeft om de begroting nader te bekijken: dat kan via deze link.

Zie ook:

Lasten inwoners stijgen licht door indexering

Stijging bouwkosten De Nieuwe Veste nog niet bekend