Coevorden – De nieuwbouw van De Nieuwe Veste staat op de begroting voor 20 miljoen in 2024 en de twee jaren erna tezamen 15 miljoen, in totaal dus 35 miljoen. Dat is overigens op basis van het prijspeil van 2021.

Hoe de raming nu uitvalt, laat wethouder Jeroen Huizing weten aan de gemeenteraad, zo zei hij vanochtend tijdens de presentatie van de gemeentelijke begroting en zegde hij in september reeds toe aan de gemeenteraad.

Eerder stond 26,5 miljoen op de begroting, maar door de gestegen bouwkosten en bijkomende kosten kwam dat twee jaar geleden uit op 35 miljoen. Hoe het nu uitpakt, is dus nog even afwachten.
In de commissievergadering van afgelopen september vroegen de meeste fracties naar het juiste financiële beeld. Het college had opnieuw een voorstel ter tafel gebracht voor 500 m2 extra voor De Nieuwe Veste. In januari was het voorstel afgeketst, maar ditmaal kwam het erdoor omdat BBC2014 een ommezwaai maakte.