Coevorden – Bezoek aan ouderen in zorgcentra blijft vooralsnog uitgesloten om de kans op besmetting met het coronavirus COVID-19 zoveel mogelijk te beperken.

Om de pijn voor deze kwetsbare groep mensen een beetje te verzachten, heeft Saxenburgh ook in wijksteunpunt Aleida Kramer in Coevorden een spreek-luisterverbinding via een zogeheten ontmoetingsraam.

Via microfoons en luidsprekers die zowel binnen als buiten geplaatst zijn, is het mogelijk contact met elkaar te maken. Het is een aanvulling op bijvoorbeeld het beeldbellen via een tablet. Lichamelijk contact is niet mogelijk, wel kunnen de bewoner binnen en de familie buiten elkaar horen, spreken en van dichtbij goed zien. Het contact is op afspraak via de coördinator van het wijksteunpunt en verloopt vooralsnog via de eerste contactpersoon van de bewoner. Foto: Aleida Kramer.