Coevorden – “Het zijn roerige tijden”, zo introduceerde wethouder Steven Stegen met onder andere financiën in zijn portefeuille, onlangs de presentatie van de gemeentelijke begroting. “De inflatie is hoog, er staat druk op de arbeidsmarkt.” Wel is sprake van incidentele overschotten. De komende twee jaar gaat de gemeente nog zwarte cijfers schrijven en verwacht wordt dat de rode cijfers in 2026 hun intrede doen. “Dat staat bekend als het ravijnjaar 2026.”

Tot en met 2025 krijgen gemeenten en provincies meer geld van het rijk voor de uitvoering van hun taken, maar vanaf 2026 moeten zij weer inleveren. Wel beschikt de gemeente over een flinke algemene reserve. Verwacht wordt dat het overschot in 2024 ruim 4 miljoen euro is. Eerder dit jaar werd bekend, dat de gemeente 2022 afsloot met een brutoresultaat van 9,2 miljoen euro. Veel geld is dit jaar uitgegeven. Het college stelde de raad voor om 3,8 miljoen toe te voegen aan de algemene reserve om voorbereid te zijn op mindere tijden.

Lasten inwoners

Afgesproken is, dat de gemeente de lokale lasten alleen gaat indexeren naar de huidige situatie. Dat houdt in dat de ozb met 3,9 procent stijgt, de rioolrechten en afvalstoffenheffing moeten kostendekkend zijn en gaan daarom omhoog met respectievelijk 2 en 6 procent.

Overigens gaat het hier om een concept, donderdag 2 en dinsdag 7 november buigt de gemeenteraad zich over de begroting. Die vergaderingen beginnen om 18.30 uur.