Coevorden – Lidy Klein Gunnewiek van het CDA uitte afgelopen week bij de eerste ronde van de begrotingsvergadering kritiek op de gang van zaken wat betreft de ontwikkelingen in het centrum van Coevorden. Zij diende daartoe een motie in. Dinsdagavond bij de tweede ronde werd de motie in aangepaste vorm ingebracht om de inhoud ervan duidelijker te maken.

Geen concrete voorstellen

“De gemeenteraad heeft op 29 oktober 2019 een raadsvoorstel rond Markt, Haven, Citadelpunt en Weeshuisweide aangenomen waarin staat: ‘Na vaststelling zal de visie verder worden uitgewerkt in concrete project- en uitvoeringsvoorstellen die financieel inzichtelijk worden gemaakt’. Echter heeft de gemeenteraad tot op heden geen concrete voorstellen gekregen. Vanuit de raad is herhaaldelijk is verzocht om meer informatie omtrent ontwikkelingen rond Markt, Haven, Citadel en Weeshuisweide en ook over de binnenstad. Het uitwerken van de realisatie nieuwe parkeerplaatsen Molenbelt en Oostersingel en daarna de daadwerkelijke herinrichting van de Weeshuisweide met onder andere een berceau in 2022 wordt als feit in de begroting 2022 genoemd, terwijl de raad nog niet de kans heeft gekregen haar mening daarover te geven.“

Volgens het CDA wordt de raad geconfronteerd met ontwikkelingen waarvan de raad niet op de hoogte is. “Het CDA”, vervolgde Lidy Klein Gunnewiek, “is het niet eens met alle onderdelen uit de visie. Wij zijn tegen het verwijderen van veel parkeerplaatsen op Markt en Weeshuisweide en wij willen het plaatsen van een berceau overwegen met de raad. Bovendien zijn er meer onderdelen in de visie, die wij met de raad willen bespreken.”

“Wensbeeld in de plomp?”

Joop Slomp van de PvdA vond, dat het erop lijkt dat het CDA het wensbeeld in de plomp wil gooien. Klein Gunnewiek wees hem erop, dat er in Coevorden een gracht is. “Het gaat ons erom, dat we eens plannen zien”, aldus Klein Gunnewiek. Thieno Nijenbanning van BBC2014 en Irene Driehuis van het PAC vroegen of het CDA wel bij thema-avonden over dit onderwerp is geweest. “Jazeker”, was de reactie van Klein Gunnewiek, “maar heeft u concrete plannen gezien?”

Lidy Klein Gunnewiek bleef volharden over het gebrek aan informatie. “Maar als de wethouder toezegt dat wij in januari daadwerkelijk plannen zien, kunnen wij de motie heroverwegen.”

Toezegging wethouder

“Ik krijg het idee”, reageerde wethouder Steven Stegen, “dat we het groter maken dan het eigenlijk is. Er staan nog bijeenkomsten gepland. We koersen op een aparte avond voor de gemeenteraad, vermoedelijk nog in december. Er is nog alle gelegenheid om er met elkaar over te spreken, ook over het parkeren en de vervolgplannen.” Lars Hoedemaker van D66 had gehoord, dat in januari knopen worden doorgehakt. “De woorden van Stegen komen wat vrijblijvender over.” Henk Bouwers van PPC wees erop, dat er in het centrum heel wat woningen gebouwd zijn. “Deze bewoners moeten ook parkeren.” Eerder al had Lidy Klein Gunnewiek hierop gewezen. Volgens de wethouder is het niet de bedoeling om de auto’s weg te pesten.

Uiteindelijk besloot het CDA gezien de woorden van de wethouder de motie in te trekken. “Maar wij blijven alert”, waarschuwde Lidy Klein Gunnewiek.

Zie ook:

CDA is tegen verwijderen veel parkeerplaatsen

Parkeerplannen liggen ter inzage

“Parkeren op Markt heroverwegen”

Gemeente laat parkeermodel maken