Coevorden – Een motie van BBC2014 om ernaar te streven om abri’s (bushokjes) van een sedumdak te voorzien werd dinsdagavond in de begrotingsraad aangenomen met alleen de stem van PPC tegen.

“Door toedoen van de mens verkeert de biodiversiteit in een crisis. Zonder snelle, ingrijpende maatregelen zullen honderdduizenden soorten planten- en diersoorten afnemen en onmisbare ecosystemen verarmen”, aldus Ton Soppe. Na het indienen van een motie tijdens de eerste begrotingsraad van afgelopen week bleek, dat er van de 29 abri’s in de gemeente Coevorden twee door de gemeente worden beheerd. De overige abri’s worden geëxploiteerd door Reclamebureau Limburg.

In de motie wordt het college verzocht contact te zoeken met dit reclamebureau om als pilot een aantal bushokjes in de stad Coevorden te voorzien van een sedumdak en om contact te zoeken met de verantwoordelijke gedeputeerde van de provincie Drenthe om ook een aantal provinciale bushokjes te voorzien van een sedumdak.

“Wij willen daarmee”, aldus Soppe, “de inwoners bewust maken van biodiversiteit en klimaatadaptie.”