Coevorden – BB2014, VVD, CDA, PvdA en PPC dienden gezamenlijk een motie in wat betreft groenonderhoud, die gesteund werd door PAC en D66. Dat betekent, dat het jaarlijks 250.000 euro beschikbaar wordt gesteld voor het groenonderhoud binnen de bebouwde kom.

Het geld wordt ingezet om het groenonderhoud in perken en plantsoen op een normaal niveau te brengen, zoals staat in de notitie Duurzaam Groenonderhoud Coevorden. Er wordt daarnaast onderzocht waar minder of juist meer werkzaamheden nodig zijn.

Afgelopen week dienden enkele fracties een motie in wat betreft het groenonderhoud. Daaruit vloeide deze gezamenlijke motie van vijf partijen voort. Joop Slomp van de PvdA liet weten, dat ook zijn fractie heeft gehoord, dat het schort aan passend groenonderhoud. “VVD en PPC hebben hiervoor al eerder aandacht gevraagd. Ik ben blij met de uitbreiding van de motie.” Erik Bonkes van de VVD liet weten: “Wij hebben ons elk jaar sterk gemaakt voor verbetering van het groenonderhoud. Nu zien andere partijen gelukkig ook dat er wat aan het groenonderhoud gedaan moet worden.”