Coevorden – “Wij zitten niet in de raad om bij het kruisje te tekenen.” Lidy Klein Gunnewiek van het CDA uitte donderdagavond bij de eerste ronde van de begrotingsvergadering kritiek op de gang van zaken wat betreft de ontwikkelingen in het centrum van Coevorden.

Tegen verwijderen parkeerplaatsen

“Het CDA is tegen het verwijderen van veel parkeerplaatsen op de Markt en de Weeshuisweide. Zo komen er meer auto’s op de parkeerplaatsen bij het Bogasterrein terwijl inwoners van de binnenstad recht hebben op een parkeerplaats.”

Verbazing

Gilbert Mulder van de PvdA reageerde als door een wesp gestoken. “We hebben als raad een visie aangenomen en nu verzoekt u om heroverweging? Stellen we alles weer ter discussie?”

Lidy Klein Gunnewiek reageerde: “Wij willen de visie niet ter discussie stellen, maar wij willen op de hoogte gehouden worden. Er komen parkeerplaatsen op de Molenbelt en Weeshuisweide en er komen aanpassingen. Welke aanpassingen zijn dat? Wat blijft en wat verdwijnt?” Gilbert Mulder concludeerde, dat zij zichzelf tegensprak. “U wilt de visie niet ter discussie stellen, maar in die aangenomen visie staat duidelijk de keuze voor de parkeerplaatsen.”

Jerry Stoker van het PAC toonde ook zijn verbazing over de uitspraken. “In de centrumvisie zijn een aantal uitgangspunten geformuleerd. We hebben zeggenschap over het citadelpunt, we hebben allerlei presentaties gehad. Waar was u toen met uw commentaar? Heeft u toen geen vragen gesteld over al die onderdelen?”

Lidy Klein Gunnewiek wees in reactie erop, dat er steeds beloften zijn gedaan: “De plannen komen eraan was steeds het antwoord, maar de echte plannen heb ik nog niet gezien.”

“Vaak om informatie gevraagd”

“Wij als raad hebben 29 oktober 2019 een visie aangenomen. Vaak hebben wij om meer informatie omtrent de deelprojecten gevraagd. Vorig jaar heeft de CDA-fractie bij de begroting een motie ingediend die raadsbreed is aangenomen. Wij verzoeken het college daarin de raad de mogelijkheid te geven te reageren op de plannen, zodat de mogelijkheid tot temporisering en aanpassing blijft bestaan. Wij hebben al twee jaar lang geen plannen gezien. Nu worden de ontwikkelingen rond Markt, Haven, Citadelpunt en Weeshuisweide als feiten weergegeven in de begroting 2022”, aldus Lidy Klein Gunnewiek. Zij vervolgde: “Als raad worden wij geconfronteerd met ontwikkelingen, zoals een verkiezing welke berceau de inwoners het mooiste vonden. Het plan om de berceau te bouwen is nog niet genomen.” Het CDA zet vraagtekens bij het plaatsen van een berceau. “De plannen van een groep leerlingen bij de politieke jongerendag, een beweegtuin, pasten direct al niet in de visie. Er zijn meer onderdelen in de visie die wij met de raad willen bespreken.” Het CDA diende daarop de motie van vorig jaar opnieuw in.

Bijval

Het CDA kreeg bijval van de VVD. Bernette Sieben: “Wij kunnen wel meegaan met het CDA. Steeds hebben we veel vragen gesteld over onder andere parkeerbewegingen. Er waren allerlei informatiebijeenkomsten. De vorige wethouder heeft toegezegd dat het parkeren als eerste in de raad komt. Ondernemers hebben eerder ingesproken, maar tot nu toe is nooit een plan voorgelegd over de inrichting van het parkeren.