Coevorden – De provincie heeft bekendgemaakt, dat er 32 belangstellenden hebben gesolliciteerd naar de functie van burgemeester in de gemeente Coevorden. De termijn waarin belangstellenden konden solliciteren naar het ambt van burgemeester sloot afgelopen vrijdag.

Het gaat om drieëntwintig mannen en negen vrouwen. Van hen zijn er elf lid van de VVD, vijf van het CDA, drie van de ChristenUnie, vier van D66, drie zijn lid van een lokale partij, twee van GroenLinks, twee van de PvdA en twee van hen zijn partijloos of hebben geen politieke partij genoemd.

De commissaris van de Koning voert binnenkort gesprekken met een aantal kandidaten. Daarna overlegt zij met de vertrouwenscommissie, die vanuit de gemeenteraad van Coevorden is samengesteld. Deze commissie draagt op basis van de eerder vastgestelde profielschets en te voeren gesprekken twee kandidaten voor aan de gemeenteraad.

Als de raad de voordracht overneemt, wordt de naam van de te benoemen voorkeurskandidaat openbaar gemaakt.

Na een reeks burgemeesters van de VVD was Bouwmeester de eerste burgemeester met een andere politieke achtergrond: D66.

Burgemeester Bert Bouwmeester neemt op 1 oktober van dit jaar afscheid. Voor de vaststelling van de profielschets konden inwoners een enquête invullen, waarbij zij konden aangeven wat zij belangrijke eigenschappen van de burgemeester vinden. Dat waren onder andere vernieuwend, daadkrachtig, een bemiddelende rol, neutraal en onafhankelijk en zichtbaar en toegankelijk.

Foto: Wie volgt Bert Bouwmeester op?

Lees ook:

Bouwmeester vertrekt als burgemeester

Raad stelt profielschets burgemeester op 23 maart vast

Profielschets burgemeester vastgesteld: procedure van start