Coevorden – De Buitenvreeschool in Coevorden boekt succes met het themagericht werken. “Het enthousiasme en de motivatie onder de kinderen, leerkrachten en ouders is geweldig. Er gaat tijdens de lessen een enorme energie door de school. Kinderen hebben om half drie nog geen zin om naar huis te gaan. Ze kunnen niet wachten om verder te gaan”, aldus San Kroezen.

De school maakt gebruik van de werkwijze IPC, deze afkorting staat voor International Primary Curriculum. Het is een werkwijze die effectief leren centraal stelt. San en waar men op de Coevorder basisschool al een aantal jaren met succes mee werkt. San Kroezen, IPC-coördinator en leerkracht op de school: “Het is een methode waarbij je alle creatieve en zaakvakken combineert. De hele leerlijn van aardrijkskunde, geschiedenis en biologie zit er bijvoorbeeld in verwerkt. Daarnaast maken we heel veel gebruik van het onderzoekend leren.”

Thema centraal

In alle vakken staat eenzelfde thema centraal, waardoor alle lesstof aan elkaar gekoppeld. Daarbinnen is ook veel aandacht voor de normen, waarden, cultuur en belevingswereld van anderen. “De kinderen vinden het ontzettend leuk om hiermee te werken. Daarnaast is er veel ruimte om als leerkracht zelf materiaal te ontwikkelen. Zeker als jezelf een beetje creatief bent, werkt dat heel fijn.”

Net zoals bij de overige vakken wordt wel doelgericht gewerkt. “We werken vanuit de leerdoelen. Die hangen we voorafgaand aan het thema op het bord. Vooraf denk je natuurlijk na hoe de kinderen het leerdoel gaan halen en tijdens het proces check je de voortgang. Bij de afsluiting kijken we of het leerdoel behaald is.”

Het voorbereiden van de lessen is volgens Kroezen een feest op zich. “Het bedenken en het samenwerken met mijn collega’s is ontzettend leuk om te doen. Samen kom je zo tot geweldige ideeën.”

Ouders

De betrokkenheid van ouders is erdoor vergroot. Dat komt vooral terug tijdens de afsluiting van het thema. “We vieren dan dat we alle leerdoelen hebben gehaald en organiseren een afsluitende activiteit. Daarbij worden de ouders betrokken. Zij hebben een rol in de middag of avond.” Uitdagingen zijn er natuurlijk ook. “Die liggen nu vooral in het beter maken van de thema’s. De eerste keer gaat het naar tevredenheid, maar het kan altijd beter. We kijken dan ook zeker naar verbeterpunten.”

Foto: Leerlingen van de Buitenvreeschool tijdens de afsluiting van het thema mode (foto Gerjo Stegeman).