Coevorden – Een motie van D66 en het PAC over herstructurering van schulden is dinsdagavond in de raadsvergadering aangenomen.

Het verzoek aan het college is om aan te haken bij het nationaal initiatief herstructureren schulden. Er moet worden onderzocht of het ook in Coevorden mogelijk is om met een programma van herstructurering van schulden mensen sneller en duurzaam uit de schulden te helpen. “Zo kunnen zij volwaardig participeren in het dagelijks leven, zij zullen minder een beroep doen op maatschappelijke voorzieningen en kunnen gezonde consumenten zijn”, zo staat in de motie.

D66 en PAC hebben geconstateerd, dat ondanks alle goede bedoelingen de problematiek van armoede en problematische schulden in Coevorden niet afneemt. “Het bestrijden van de symptomen van armoede verzacht mogelijk de problematiek van armoede en problematische schulden, maar lost die niet op. Bij ongewijzigd beleid zal het aantal mensen in armoede en mensen met problematische schulden alleen maar toenemen.”