Coevorden – Het 25-jarig bestaan van de gemeente Coevorden wordt volgend jaar gevierd. Daarin hebben inwoners de kans om hun aandeel te leveren. Op 1 januari 1998 ontstond de nieuwe gemeente Coevorden nadat de vijf gemeenten Coevorden, Dalen, Oosterhesselen, Sleen en Zweeloo waren opgeheven.

Een motie van het CDA werd door de voltallige raad gesteund. Er moet een plan komen om dit jubileum te vieren met de inwoners waarvoor ruimte wordt vrijgemaakt in de begroting. Er ligt nog geen plan voor dit jubileum. “Er zit binnen de gemeentelijke organisatie heel veel creativiteit en organisatietalent om een verrassend programma op poten te zetten. Wel moet de inbreng van onderop, dus via de inwoners komen”, aldus het CDA.