Coevorden – De Wijkdag Lootuinen werd vandaag gehouden en het werd een gezellige boel in de speeltuin aan de Elemastraat. De organisatie was in handen van Domesta, Wijkteam Lootuinen, Jongerenwerk Coevorden, de gemeente Coevorden en Maatschappelijk Welzijn Coevorden.

Er stonden kraampjes met allerlei artikelen en er was gezorgd voor allerlei activiteiten. Het vizier was gericht op de herinrichting van het terrein aan de voormalige Wilhelminaschool aan de Van Ewijcklaan. Er werden diverse suggesties gedaan voor de invulling. Tijdens de dag werd een loterij gehouden en de buurtsportcoaches hielde diverse sportieve activiteiten.

Het Zorginnovatieforum (ZIF) was aanwezig samen met een architect. Het doel was om zoveel mogelijk informatie voor het project ‘Wat beweegt ouderen?’ te vergaren met betrekking tot leefbaarheid, veiligheid en plezier en verbinding in de wijk.