Erm/Coevorden – “Nieuwe informatie kan leiden tot andere inzichten. Daarom vraag ik om extra tijd voor de zaak rond het bedrijf Buursema in Erm”, dat zei wethouder Erik Holties in de raadsvergadering van gisteravond. Die extra tijd krijgt hij van de raad.

Buursema heeft een verzoek gedaan tot het vergroten van de bedrijfskavel aan de Oosterlangen in Erm. Volgens het raadsvoorstel zou dat verzoek niet ingewilligd worden.

Erik Buursema sprak twee weken geleden in tijdens de commissievergadering. “Ik wist tevoren niet dat dit onderwerp op de agenda stond, daar kwam ik pas enkele dagen geleden achter. Ik heb geen uitnodiging ontvangen. Dat is een herhaling van de afgelopen twee jaar. Structureel krijg ik geen of veel te laat antwoorden. De vergunning zou niet verleend worden, omdat het bedrijf nu al niet meer zou passen. Welke overlast veroorzaakt het bedrijf? Bovendien zijn wij regionaal werkzaam en betrokken.”

Buursema noemde in zijn betoog een gesprek met een ambtenaar die hem meteen gevraagd zou hebben of hij niet kon verhuizen. “Als dat doorgaat, blijven we niet in de gemeente Coevorden, dat wordt dan Emmen of noordelijker. Al is Erm als uitvalsbasis een prachtige plek.” Het bedrijf vierde onlangs het vijftigjarig bestaan en telt tweehonderd werknemers. Buursema verricht grotendeels werkzaamheden voor corporaties en zou het bouwafval van de projectlocaties op de gewenste uitbreiding willen stallen. Hij is niet van plan extra bebouwing toe te voegen.

In een reactie erkende wethouder Erik Holties afgelopen week dat de communicatie vanuit de gemeente niet in orde was. “We hadden eerder contact moeten zoeken. We moeten uitgaan van ‘ja, mits’ en niet van ‘nee, tenzij. De contacten van de afgelopen week zijn goed in intensief. We moeten wel recht doen aan de zaak. Zo zijn er door omwonenden bezwaren ingediend.” Buursema zei in de commissievergadering, dat hem bekend is dat een van de buren bezwaar heeft. “Hij ziet mogelijke belemmeringen voor zijn aardappelbedrijf, maar is in de basis niet tegen ons bedrijf.”

Momenteel zijn de plannen in strijd met het bestemmingsplan. Voor een besluit over de aanvraag omgevingsvergunning is een verklaring van geen bedenkingen nodig van de raad. In eerste instantie werd de raad voorgesteld de verklaring van geen bedenkingen te weigeren.

Het raadsvoorstel stond in eerste instantie in aangepaste vorm op de agenda van gisteravond, maar door de verkregen extra tijd komt er een nieuw voorstel. “Er kan niet van het bedrijf verwacht worden dat zij op korte termijn verhuist. Het vraagt veel tijd en investeringen. Daarbij komt kijken dat het bouwbedrijf een maatschappelijke rol speelt, daar waar zij veel werkzaamheden verrichten voor woningcorporaties en zorgen voor werkgelegenheid.”

Foto: Google Maps