Coevorden – Wie is de beste lokale bestuurder van 2021? Lezers van het vakblad Binnenlands Bestuur kunnen vanaf vandaag hun stem uitbrengen op één van de dertien genomineerden voor de jaarlijkse titel ‘Nederlands beste lokale bestuurder’. Wethouder Joop Brink van de gemeente Coevorden is één van de dertien genomineerden en daarmee de vertegenwoordiger namens Drenthe. Uit de eerste ronde van Beste Bestuurder 2021 kwamen dertien genomineerden naar voren: vanuit elke provincie één kandidaat en de beste waterschapsbestuurder.

Joop Brink is sinds 2014 wethouder in de gemeente Coevorden. Hij vertegenwoordigde de PvdA in het college met het CDA en BBC2014. In 2018 ging de coalitie in dezelfde samenstelling verder en werd Brink opnieuw wethouder. Al die tijd was Brink portefeuillehouder voor het Sociaal Domein in de gemeente. In 2015 kreeg hij te maken met de decentralisering van de Wmo, Jeugdwet en de participatiewet.

Ook de privatisering en kwaliteitsimpuls van de buitensportaccommodaties (Brink is ook wethouder sport), de zware inzet op preventie, leefstijl en bewegen, het programma voor terugdringen van generatiearmoede en recentelijk zijn inzet voor het haalbaarheidsonderzoek naar internationaal mbo in de grensstreek springen in het oog.

Brink is enorm betrokken bij alle activiteiten in de wijken en dorpen. Dat was bijvoorbeeld zichtbaar tijdens de NOC*NSF Nationale Sportweek, in september vorig jaar. Daarbij stond
het contact met de inwoners hoog op zijn agenda. Net als zijn wens dat alle inwoners kunnen meedoen in de samenleving. In de periode voor 2014 was Joop Brink raadslid en jarenlang manager in de zorg.

Voordracht

Een betrokken en deskundige wethouder die opkomt voor de inwoners van Coevorden.” Zo omschrijven de deelnemers aan het onderzoek wethouder Brink. “Als wethouder durft hij verder te kijken dan de huidige bestuursperiode om daarmee een bijdrage te leveren aan de toekomst van de volgende generatie. Zijn ervaring in de gezondheidszorg zet hij in bij zijn werk als wethouder. Daarbij weet hij maatschappelijke partners en inwoners te betrekken om met elkaar tot een gedragen resultaat te komen.”

Onderzoek

Om tot de genomineerden te komen, voerde een extern bureau in opdracht van Binnenlands Bestuur een onderzoek uit onder alle bestuurders, volksvertegenwoordigers, secretarissen en griffiers van gemeenten, provincies en waterschappen. In november en december zijn zij benaderd om deel te nemen aan een onlinevragenlijst. Daarin kreeg de doelgroep de kans om de eigen bestuurders te typeren en een van hen te nomineren. Ook kregen zij de kans om bestuurders uit andere decentrale overheden in hun provincie te nomineren.

Stemmen

Vanaf vandaag kan er worden gestemd op genomineerden voor alle categorieën. Stemmen kan via deze link. De stemming sluit op zondag 30 januari. De bekendmaking is op donderdag 3 februari tijdens het Binnenlands Bestuur Nieuwjaarsevenement Kompas 2022 in Stadskanaal.

Foto’s: Alieke Eising.