Coevorden – De voltallige gemeenteraad van Coevorden diende vanavond tijdens de raadsvergadering een motie in over de gang van zaken rond het voornemen van de NAM de oliewinning in Schoonebeek te hervatten. De motie wordt aan de brief van het college aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gehecht. Voor verzending van de brief krijgt de raad nog inzage in de tekst.

Twee weken geleden kwam deze kwestie uitvoerig aan de orde in de commissievergadering. De raadsfracties toonden zich kritisch. Tijdens deze vergadering waren er zeven insprekers, die erop aandrongen niet akkoord te gaan met de verzending van de brief.

Toelichting op motie

Namens alle fracties gaf Irene Driehuis (PAC) een toelichting op de motie. “Het geeft te denken, dat het college een brief wilde sturen met aanpassingen vanuit de raad en die tevoren niet te willen delen met de raad.” Zij stelde, dat er geen gelijkwaardigheid qua kennis en deskundigheid is bij inwoners. “Blijkbaar willen het ministerie, de NAM en TNO dat zo houden.” Daarnaast meldde zij, dat omwonenden uit de gemeente Coevorden niet waren uitgenodigd voor de bijeenkomst op 8 februari in Schoonebeek.

Dorpsbelangen Schoonebeek houdt nog een enquête en wil, dat het verzenden van de brief door de gemeenteraden van Emmen en Coevorden wordt uitgesteld. De motie vanuit Coevorden vraagt om het kader juridisch te laten toetsen. “Waarom”, vroeg Irene Driehuis, “wachten we niet tot de verkenners hun werk hebben gedaan? U geeft nu min of meer een vrijbrief om oliewinning op te starten. Wij begrijpen niet waarom het college van Coevorden in deze fase al positief advies op het proces geeft terwijl er nog onderzoeken lopen.”

Onvoldoende waarborgen

Volgens de motie zijn er onvoldoende waarborgen in het vervolgproces. “Wij vinden, dat het college naast haar eigen reactie de reactie van de raad onder de aandacht moet brengen. Het ministerie moet eerst alle onderzoeken en de uitkomst van de enquête afwachten. Dat geldt ook voor de bespreking van de contourennota in de Tweede en Eerste Kamer voor een definitief besluit.”

Percentage voor de regio

Daarnaast vinden de partijen in de gemeenteraad dat inzichtelijk wordt gemaakt wat het netto-energierendement is van de oliewinning ten opzichte van de hernieuwbare energie die wordt geïnvesteerd. De positie van de zogenoemde ontzorgtafel moet als integraal onderdeel een plek krijgen in de vergunningverlening. Er moet worden vastgelegd dat de eventuele gevolgschade voor rekening van de NAM en/of Staat der Nederlanden onder voorwaarde van ‘omgekeerde bewijslast’ komt.

Ook moet worden vastgelegd, dat 20 procent van de netto-opbrengsten van de te winnen olieopbrengsten uit Schoonebeek in een op te richten fonds voor de regio worden ingebracht waarvan de gemeenten Emmen en Coevorden allebei voor 50 procent eigenaar zijn.