De ministers Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat en Hugo de Jonge van Ruimtelijke Ordening en staatssecretaris Vivianne Heijnen, verantwoordelijk voor het spoor in Nederland, ontvingen donderdag 10 november in Den Haag het ‘Bidbook Nedersaksenlijn, katalysator voor regionale structuurversterking’.

Het bidbook is met inzet van samenwerkende partners, organisaties en overheden in Oost-Nederland tot stand gekomen. Het beschrijft het belang en de noodzaak van de Nedersaksenlijn voor de regio en voor Nederland. Hierin staat hoe de partners in de regio, onder aansturing van de provincie Drenthe en samen met provincies Groningen en Overijssel, betrokken organisaties, de gemeenten langs de Nedersaksenlijn, Landkreis Graftschaft Bentheim en Stichting Nedersaksenlijn zich zullen inzetten om het gebied langs deze treinverbinding de komende tijd verder te ontwikkelen.

De Nedersaksenlijn is een directe spoorverbinding tussen Enschede en Groningen via Emmen en Ter Apel. Op dit moment ontbreekt er nog een railverbinding van 44 kilometer tussen Emmen en Veendam. Deze schakel is hard nodig om de spoorverbinding tussen Noordoost-Nederland en de rest van Nederland te verbeteren. Met de realisatie van deze treinverbinding is het ook mogelijk om het Emsland, de economisch sterk groeiende Duitse buurregio van Drenthe en Groningen, sneller en makkelijker te bereiken, net als Grafschaft Bentheim. De Nedersaksenlijn is daarmee in potentie een spoorlijn van 180 kilometer die in het grensgebied 26 gemeenten en 1,3 miljoen mensen met elkaar en met 650.000 banen verbindt. Dit is een belangrijke bijdrage aan de brede welvaart in het grensgebied van Nederland.

Voorzitter van Stichting Nedersaksenlijn Melle Mulder: “De Nedersaksenlijn is met name een verbindingsproject. De lijn is niet alleen belangrijk voor het klimaat en voor onze economie, maar ook voor het onderwijs, de zorg, de woningmarkt en de leefbaarheid en sociale structuur van onze samenleving.” De Nedersaksenlijn biedt ook een alternatief voor reizigers bij calamiteiten en/of werkzaamheden op het traject Zwolle-Meppel en verbindt toeristische hotspots en innovatiehubs en universiteitssteden met elkaar.

Miljoenen nodig

Het bidbook toont de verbondenheid van de regio’s en de gezamenlijke inzet van alle partijen, maar er is meer nodig. Aan het kabinet wordt gevraagd 63 miljoen euro bij te dragen aan de eerste fase van de Nedersaksenlijn: Veendam-Stadskanaal. Ook de regio legt gezamenlijk 63 miljoen euro bij voor de uitvoering van deze eerste fase. Bovendien vraagt de regio het kabinet om samen met hen een vervolgonderzoek en realisatieplan te starten voor het ontbrekende stuk van de Nedersaksenlijn van Stadskanaal naar Emmen.

In september werd in Laar een intentieovereenkomst getekend. Nederland en Duitsland zetten samen de schouders onder de ontwikkeling van het spoor voor reizigers tussen Coevorden, Neuenhaus en Bad Bentheim, de Nedersaksenlijn. Komend jaar gaan de diverse partijen de plannen gezamenlijk uitwerken om volgend jaar tot een definitief besluit over realisering te komen.

Zie ook:

“Samen optrekken voor personenvervoer tussen Coevorden en Bad Bentheim”