Dalen – Muziekvereniging Volharding werd vanavond in de Dorpskerk verrast met de Koninklijke Erepenning. Voordat het kerstconcert van de honderdjarige vereniging begon, werden twee speciale gasten welkom geheten: Jetta Klijnsma, commissaris van de Koning in Drenthe, en burgemeester Renze Bergsma. De erepenning wordt als symbool van waardering door de koning verleend aan verenigingen, stichtingen of instellingen met bijzondere verdiensten.

Voordat Jetta Klijnsma bekendmaakte dat de vereniging de erepenning kreeg, ging zij in op de geschiedenis van Volharding. “Het harmonieorkest zag het levenslicht in de kuiperij van Geert Joosten in de Schoolstraat, de eerste dirigent was Louis Zilverberg. De vereniging bleek volhardend en doorstond de Tweede Wereldoorlog. In de tweede helft van de vorige eeuw droegen de leden oude politie-uniformen. De piepjonge burgemeester Ivo Opstelten hielp halverwege de jaren zeventig mee in het zoektocht naar nieuwe tenues. Na een inzamelingsactie werd Volharding in het nieuw gestoken.”

Klijnsma kenschetste Volharding als een zeer actieve vereniging met 35 leerlingen en vier leerlingen. “Dweilorkest De Liefhebbers is de feestelijke dochter van het orkest.”

Vervolgens riep Klijnsma Hanneke Zwiers, voorzitter van Volharding, en Albert Tempels naar voren om officieel de erepenning en de bijbehorende oorkonden uit te reiken. Een felicitatie waard.

Met dit bijzondere begin kon het kerstconcert van start gaan. Volharding staat onder leiding van dirigent Jan Bergsma, de presentatie was in handen van Jan Vermeij. Zangeres Julia Kisjes verleende medewerking. Voor de pauze werden onder meer Pasadena en The Rose ten gehore gebracht. Na de pauze klinken onder meer Christmas Time en Stille Nacht, waarbij het publiek in de volle kerk kon meezingen. Besloten werd met Ere zij God.

Volharding heeft een jubileumjaar met vele activiteiten en een prachtig magazine achter de rug. Bovendien kreeg Volharding onlangs ook al waardering in de vorm van een tegel op de Walk of Dalen.