Coevorden – Op tien locaties in de gemeente Coevorden vonden vanavond bijeenkomsten plaats in het kader van de Nationale Dodenherdenking.

In Coevorden werd de herdenking goed bezocht. De bijeenkomst begon om kwart voor zes met het leggen van bloemen bij de oorlogsgraven door Scouting Drostengroep Coevorden, de jeugdbrandweer en het 4 mei comité. Zij allen verleenden medewerking aan de herdenking. Vervolgens vond in de Stadskerk een bijeenkomst plaats, waar Henriëtte Kardol namens het 4 mei comité kort sprak. “Vrijheid is kwetsbaar. We worden immers dagelijks geconfronteerd met oorlogen en geweld.” Wethouder Steven Stegen sprak namens het gemeentebestuur. “Laten we medemenselijkheid tonen als basis voor vrede en vrijheid”, luidde zijn oproep. “Over de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog is ook over de gemeente Coevorden genoeg te vertellen.” Stegen noemde daarbij enige namen van slachtoffers, onder wie burgemeester De Kock van de gemeente Oosterhesselen, ambtenaar Albert Oosting van de gemeente Zweeloo en de gebeurtenissen in diverse plaatsen als Coevorden, Aalden, Steenwijksmoer, Geesbrug en Zweeloo.

Jet Wessel van de Parkschool droeg tijdens de bijeenkomst een gedicht over de oorlog voor.

Jerry Stoker hield een korte toespraak namens het Diversiteitsplatform Coevorden. “Een garantie voor vrijheid voor ieder van ons is er niet. We leven in een tijd waarin mensen op zoek zijn naar zondebokken waarbij het kan gaan om religie, mensen van kleur en mensen van de regenboogfamilie. Wie wil je zijn als mens is daarbij de grote vraag.”

Tijdens de bijeenkomst zorgde Johan Westerbeek voor de orgelmuziek en was er een muzikaal intermezzo door Luit Kamphuis.

Aansluitend was er een stille tocht naar het Joods monument bij het synagoge-museum. Daar droegen Ruth ten Caat en Lieke Prins van de Dr. Picardtschool een gedicht voor. Geke Koopal namens Stichting Synagoge Coevorden vertelde het verhaal van de familie Krammer met de nog jonge dochters Maartje en Betje. Het gezin kwam uit Duitsland en moest het land verlaten, waarna het gezin terechtkwam in Drenthe.

De herdenking werd voortgezet met een stille tocht naar het verzetsmonument aan het Van Heutszpark, waar Stedelijke Muziekvereniging Coevorden koraalmuziek speelde. Na het fluitsignaal van Solidus Solutions werden twee minuten stilte in acht genomen, waarna het Signaal Taptoe klonk en het eerste couplet van het Wilhelmus werd gezongen. Gemeentearchivaris Henk Mepschen noemde daarop een reeks namen met verzetsstrijders uit de hele gemeente Coevorden. “Ik noem hun namen opdat zij niet vergeten worden.”

Tot slot werden kransen en bloemen gelegd namens de gemeente, het 4 mei comité, het Diversiteitsplatform en anderen.

Ook in Dalen, Dalerpeel, Geesbrug, Oosterhesselen (met een toespraak door de inmiddels 83-jarige Cécile de Kock, dochter van de vermoorde burgemeester Kees de Kock van Oosterhesselen), Schoonoord, Sleen, Steenwijksmoer, Wachtum en Zweeloo.

Oproep

Tevoren deed Henk de Jonge uit Dalen nog een oproep om de herdenking bij te wonen:

“Ik moet bekennen dat ik vroeger ‘toen ik nog jong was’ ook niet altijd meeging naar de herdenking in ons dorp. Ik zag er de noodzaak niet van in. Maar toen ik een paar jaar geleden tot de leeftijdsgroep ging behoren die ik vroeger altijd ‘oud’ vond, ga je toch over veel zaken anders denken. Zo ook over het nut van de dag dat we de oorlogsslachtoffers herdenken.

De laatste jaren kreeg ik sterk de behoefte om ook mee te lopen in de stille tocht die op 4 mei in ons dorp wordt gehouden. Zeker om rond acht uur even twee minuten ‘oorverdovend’ stil te zijn. Dat doe ik vooral uit respect voor allen die ooit in oorlogssituaties hebben gevochten voor onze vrijheid.

Zodat wij nu kunnen leven in een vrij Nederland.

Het lijkt vanzelfsprekend, maar als ik tegenwoordig in het journaal de rest van de wereld zie en hoor, is onze vrijheid zeker een enorm voorrecht. Sinds het overlijden van mijn ouders besef ik destemeer dat hun generatie in de Tweede Wereldoorlog (elk op eigen wijze) heeft gevochten voor onze vrijheid. Daarom voel ik mijzelf nu aan hen verplicht op 4 mei mee te lopen. In de stille tocht.

Natuurlijk hangt bij ons thuis ook de Nederlandse driekleur halfstok op deze bijzondere dag.
Want 4 mei is een dag om even te denken aan degenen die ooit naar de vrijheid verlangden, maar voor wie die dag nooit meer zou komen. Wij denken dan aan hen die verslagen achterbleven, die hun vaders en zonen verloren omdat ze voor onze vrijheid streden.

Ook bij ons in Dalen groeit elk jaar de belangstelling om mee te lopen in de stille tocht. Wat zou het mooi zijn, dat u/jij er daar dit jaar ook bij bent. Persoonlijk, met uw gezin of namens een vereniging, groepering of organisatie uit ons dorp. Ook dan zijn we ‘Samen Dalen’.

Stil, om te gedenken en te herinneren.
Dan is twee minuten maar heel even!