Coevorden – De programmagroep binnenstad Coevorden houdt donderdagmiddag en -avond een feestelijke inloopbijeenkomst over de visie Kasteelpark voor omwonenden, ondernemers en andere geïnteresseerden. De belangstelling voor de bijeenkomst was heel goed.
Medewerkers van de gemeente informeerden de bezoekers over de visie en het vervolg daarop. Ook burgemeester Bert Bouwmeester en gedeputeerde Hans Kuipers brachten een bezoek aan het pand ‘Bouwen aan Historie’ aan de Friesestraat 51. Bezoekers konden tussen de bedrijven door genieten van een kop chocolademelk en een speciale Kasteelbol (van de Drentsche Gebakkraam van Spelbrink).

De gemeenteraad stemde eind oktober in met de visie voor Markt, haven, citadelpunt en Weeshuisweide. Hiermee staan de kaders voor de invulling vast. De vervolgstap is het maken van concrete plannen per onderdeel van het toekomstige Kasteelpark. De blik is allereerst gericht op het parkeren. Daarnaast is vergroening van het gebied een belangrijk speerpunt.

Stedenbouwkundig bureau De Zwarte Hond stelde de visie op in samenspraak met inwoners, ondernemers en andere belanghebbende partijen in de binnenstad. Ook Centrummanagement Coevorden en Domesta staan volledig achter de visie.

Het eindrapport en de conceptvisie zijn HIER in te zien. Ook staat meer informatie op de gemeentelijke website.

Lees ook:

Zwarte Hond presenteert ambitieuze plannen voor binnenstad