Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door op de links te klikken.

Sleen – Schaapstreek 30: besluit omgevingsvergunning: het kappen van een paardenkastanje

Coevorden – Roelie Duinkerkenstraat 9A: besluit omgevingsvergunning: wijziging verleende vergunning voor de bouw van een erker en plaatsing van twee airco’s en twee buitenunits

Geesbrug/Gees/Zweeloo – aanvraag omgevingsvergunning: bomenkap: twee zwarte elzen, Joh. Poststraat Geesbrug; twee lijsterbessen, Lijsterbeslaan Geesbrug; een eik, Goringdijk Gees; een esdoorn, Klooster Zweeloo

Oosterhesselen – Klenkerweg 6: besluit omgevingsvergunning: uitbreiding bebouwing

Meppen – Toenakkers 9: besluit omgevingsvergunning: verbouwing recreatiewoning en realisering uitrit

Zwinderen – Burg. Legroweg 17: besluit omgevingsvergunning: het kappen van twee acacia’s

Oosterhesselen – Boonakker 33: besluit omgevingsvergunning: het kappen van twee eiken

Coevorden – De Pampert: vergunning voor organisatie avondwandelvierdaagse

Schoonoord – Sportparklaan 55a: vergunning voor organisatie ReuzenWandelTocht

Oosterhesselen – Zuster Mohrpark: vergunning voor organisatie Folk in ’t Mohr

Gemeente Coevorden: terinzagelegging ontwerp-aanwijzingsbesluit boven- en ondergrondse containers met bijbehorend ontwerp-plaatsingsplan

Kennisgeving volmacht en kiezerspas

Coevorden – Stevinweg 3 t/m 5c: aanvraag omgevingsvergunning: aanleg kabels en leidingen

Coevorden – naast Kasteel 2 (notaristuin): besluit omgevingsvergunning: verlenging instandhoudingsduur paviljoen

Schoonoord – Oude Molenstraat 4: besluit omgevingsvergunning: realisering inrit

Aalden – tussen Aelderstraat 6 en 10: aanvraag omgevingsvergunning: aanpassing elektranetwerk

Coevorden – Modem 12: intrekking omgevingsvergunning

Benneveld – Westersteeg/Vlierweg: besluit omgevingsvergunning: het kappen van twee eiken (Westersteeg) en houtopstanden (Vlierweg) en aanlegwerkzaamheden

Coevorden – Van Heutszsingel 7: besluit omgevingsvergunning: realisering overkapping

Coevorden – Weijerswold 8: aanvraag omgevingsvergunning: restauratie bakhuis

Oosterhesselen – Hofakkers 23: aanvraag omgevingsvergunning: wijziging kozijnen en gevelbeplating

Schoonoord – Maatschappijweg 2B: melding omgevingsvergunning: nieuwbouw bedrijfsruimte als uitbreiding brommermuseum

Coevorden – De Hulteweg: aanvraag omgevingsvergunning: vervanging duiker

Stieltjeskanaal – Schansweg 1: besluit omgevingsvergunning: bouw bijgebouw

Coevorden – De Hulteweg 10: aanvraag omgevingsvergunning: oprichting overkapping voor goederen tussen twee bedrijfshallen

Provincie

Terinzagelegging ontwerpbesluit wijziging Omgevingsverordening Drenthe 2023, werkingsgebied Natuurnetwerk Nederland (ontwerpbesluit NNN-kaart 2024)

Beleidsregels nazorg stortplaatsen en baggerdepots provincie Drenthe 2024

Vaststelling Besluit subsidieplafonds 2024

Noord-Sleen – Waterkampenweg 1: bodemsanering: evaluatie BUS-sanering

Waterschap

Benneveld – Nieuwe Drostendiep: aanvraag omgevingsvergunning voor aanleg twee voetgangersbruggen

Sleen – Broeklanden 2 (Kruishaars): verleende omgevingsvergunning voor aanleg uitwateringsbuis, afwaterend op waterloop WL06720 kruisend met het onderhoudspad van waterloop. In kader van aanleg spoelwaterinfiltratie voor project Zoetwatermaatregelen