Regio – Drentse ondernemers, cultuurmakers, stichtingen en verenigingen die concrete plannen hebben voor het zichtbaar en beleefbaar maken van het verhaal over Vincent van Gogh in Coevorden, Emmen en Hoogeveen kunnen een subsidie aanvragen. Dit kan via de nieuwe regeling ‘Lokale initiatieven Van Gogh Drenthe’ die het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe heeft vastgesteld.

In het najaar van 2023 is het 140 jaar geleden dat Vincent Van Gogh werd geraakt door het landschap en de inwoners van Drenthe. Met Van Gogh als gids willen de provincie Drenthe, de gemeenten Coevorden, Emmen en Hoogeveen, het Drents Museum, Recreatieschap Drenthe en Marketing Drenthe ook bewoners en bezoekers raken met zijn verhaal. Vanaf 2023 wordt het verhaal van Van Gogh zichtbaar en beleefbaar gemaakt met onder andere een grote tentoonstelling met de grootste Drentse werken van Van Gogh, een muziektheaterstuk, een film, een symposium en de ontwikkeling van routes. Met deze subsidieregeling worden ook de lokale initiatieven en projecten ondersteund.

De regeling is bedoeld voor Drentse ondernemers, cultuurmakers, stichtingen en verenigingen die een projectvoorstel hebben om het verhaal van Van Gogh in Drenthe mogelijk te maken. De activiteiten moeten plaats vinden in Hoogeveen, Coevorden of Emmen. Er kan een aanvraag worden ingediend voor een bedrag van maximaal 5.000 euro. Het totale beschikbare budget is 75.000 euro, waarvan 15.000 euro voor Hoogeveen, 30.000 euro voor Emmen en 30.000 euro voor Coevorden. De provincie verzoekt de aanvrager van het project om vóór aanvraag van de subsidie contact op te nemen met de projectleider Elizabeth Stoit van Marketing Drenthe over het projectvoorstel. De regeling gaat open op 1 juni 2022 en sluit op 15 november 2022. Vanaf zondag 1 mei is meer informatie beschikbaar over deze regeling op www.provincie.drenthe.nl/vangogh.