Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door de links aan te klikken.

Aalden – Brinkmaten 10: voor het kappen van een eik (aanvraag)

Oosterhesselen – Burg de Kockstraat 20: voor het kappen van een eik (verleend)

Coevorden – Disc 4: voor het bouwen van een bedrijfshal (aanvraag)

Dalen – ’t Veld 4: voor het kappen van een eik (verleend)

Coevorden – Hoofdstraat 47 Steenwijksmoer: voor het kappen van een plataan (aanvraag)

Coevorden – Van Heutszsingel 110: voor het bouwen van een garage (verleend)

Dalen – Veenhuizerweg 4: voor het bouwen van twee bedrijfswoningen (aanvraag)

Aalden – Aelderstraat 6: Drank- en Horecavergunning

Coevorden – Klinkenvlier ong.: voor het bouwen van een kantine, opslag ruimte en schietoverkapping (aanvraag)

Dalerpeel – Vlonder ong.: voor het bouwen van een woning (aanvraag)

De Kiel – Eserstraat 2a: voor het verbouwen van de woning (aanvraag)

Coevorden – Europark Allee ong.: voor het aanleggen van een uitrit (aanvraag)

Erm – Oostereind 5: voor het hebben van een bed & breakfast (verlenging)

Coevorden – Watersnip 12: voor het verbouwen van de woning (aanvraag)

Erm – Ermerzand 111: voor het bouwen van een berging (aanvraag)

Dalen – Kolkakkers 39: voor het kappen van een esdoorn (aanvraag)

Dalen – naast Stationsstraat 20: voor het kappen van zeven kastanjebomen (aanvraag)

Coevorden – De Mars 13: voor het uitbreiden van de bedrijfshal (aanvraag)

Gemeente Coevorden: voor het tijdelijk plaatsen van reclameborden

Verkeersbesluit gemeente Coevorden Burg. Fonteinstraat Dalen

Gemeente Coevorden – Gebied Zuid: voor het kappen van 6 bomen (verleend)

Geesbrug: Verl Hoogeveense Vaart 133: voor het kappen van een beuk (verleend)

Coevorden – Sportpark Klinkenvlier: voor het kappen van een eik (verleend)

Verordening liggelden passantenhaven Coevorden 2021

Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Coevorden 2020

Diphoorn – Diphoorn 21b: voor het plaatsen van een ooievaarsnest (verleend)

Dalen – Achterkamp 5: melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem

Coevorden – Krimweg 70 (7741 KK): voor het kappen van twee eiken (aanvraag)

Coevorden – Stationsstraat 3: voor het wijzigen van de voorgevel en het isoleren van het dak (verleend)

Dalen – Dalerveensestraat 30 b: voor het realiseren van lichtmasten op sportpark ’t Grootveld (ontwerpbeschikking)

Ongewijzigd vastgesteld bestemmingsplan bouw woning voormalige rwzi Brugstraat 25 in Schoonoord

Ongewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Brugstraat 22 in Wezup

Ontwerpbestemmingsplan kernen, Dorpsstraat 8 Noord-Sleen (ruimte voor ruimte)

Instellingsbesluit Regionaal Stikstofregistratiesysteem (RSRS)

Openbare commissievergadering van de raad der gemeente Coevorden op dinsdag 24 november 2020

Verordening forensenbelasting Coevorden 2021

Verordening afvalstoffenheffing Coevorden 2021

Verordening rioolheffing Coevorden 2021

Beleidsregels Wet natuurbescherming provincie Drenthe

Dalen – Kruisstraat 4: voor het toevoegen van een woning (aanvraag)

Coevorden – Harm Koningstraat 33: voor het uitbreiden van de woning (verleend)

Gees – Tilweg 17a: voor het plaatsen van een kapschuur (verlenging)

Coevorden – Esschenbrüggerdijk 11: voor het verplaatsen van de schuur in afwijking op het bestemmingsplan (verleend)

Waterschappen

Algemeen bestuur 25 november 2020

Verordening zuiveringsheffing Waterschap Drents Overijsselse Delta 2021

Verordening watersysteemheffing Waterschap Drents Overijsselse Delta 2021

Verordening verontreinigingsheffing Waterschap Drents Overijsselse Delta 2021