Gees – Gees is, zoals het nu lijkt, volgend jaar rond deze tijd vijf nieuwbouwwoningen rijker. Aan de rand van Gees, op de plek waar nu nog het gebouw staat van de voormalige obs De Klimop, start naar verwachting in april 2024 de bouw van vijf levensloopbestendige woningen. Maar eerst moet het schoolgebouw nog tegen de vlakte. Daarvoor hebben de toekomstige bewoners, de gemeente en het sloopbedrijf donderdag 7 december een startmoment georganiseerd.

Gees kende nog niet zo lang geleden twee basisscholen, de christelijke Rehobothschool en de openbare Klimop. Door teruglopende leerlingenaantallen sloot de Klimop in 2017 haar deuren, de Rehobothschool deed dat al enkele jaren eerder. De gemeente besloot destijds om de grond van De Klimop te bestemmen voor nieuwbouwwoningen.

Historie

De geschiedenis van het schoolgebouw aan de Wethouder H. Euvingstraat gaat ruim anderhalve eeuw terug. In 1860 besloot het gemeentebestuur van de toenmalige gemeente Oosterhesselen om een school in Gees te stichten en in 1861 werd de school aan de Dorpsstraat in gebruik genomen. In 1903 kwam er een nieuwe school aan de Schoolstraat, nu Wethouder H. Euvingstraat. Deze school werd in 1958 vervangen door de openbare lagere school 1958 (OLS 1958), ook aan de Wethouder H. Euvingstraat. In 2017 stopte het onderwijs in dit gebouw.

CPO

In 2022 heeft de gemeente besloten de grond en opstallen (3600 m2) aan een vereniging CPO Klimopschool te verkopen om voor eigen gebruik vijf tot zes woningen te ontwikkelen. CPO staat voor collectief particulier opdrachtgeverschap. Daarbij kan een groep bewoners gezamenlijk woningen bouwen. Zij hebben hierdoor meer inspraak en een kostenvoordeel doordat er geen projectontwikkelaar ingeschakeld hoeft te worden. De groep wordt begeleid door een externe adviseur.

Erf met brinkje

Het CPO-project De Klimop wordt een groot erf met een brinkje in het midden en daaromheen vijf duurzame, levensloopbestendige schuurwoningen of boerderijwoningen en twee gemeenschappelijke parkeerschuren. Het stedenbouwkundig plan is gebaseerd op de kenmerken van Gees. De groene brinkachtige plek is een gezamenlijk gebied en wordt ingericht als groene ontmoetingsruimte. Het huidige door de vereniging ontwikkelde plan gaat uit van vijf op maat gemaakte woningen met een gemiddelde prijs van 550.000 euro vrij op naam, waarin ook de parkeerschuren en groene inrichting van het hele terrein zijn meegenomen. Er is vrij uitzicht over de Geeser es. Twee van de vijf kavels zijn op dit moment nog beschikbaar. Via deze link is meer informatie, zoals een brochure, te vinden.