Coevorden – Door een motie van PvdA en BBC2014, onderschreven door de andere raadsfracties, gaat het college inventariseren welke wijken, dorpen en belangenorganisaties in de gemeente niet of nauwelijks gebruikmaken van de beschikbare wijk- en dorpsbudgetten.

Scheefgroei

Het stimuleringsfonds is bedoeld om subsidies te verstrekken aan initiatieven in wijken en dorpen om inwoners zelf verantwoordelijk te laten zijn voor hun leefomgeving. “Het evenwicht in de aanvragen en toekenningen tussen de dorpen en wijken is behoorlijk scheefgegroeid. Bovendien zijn er duidelijke signalen dat het geld in het fonds niet zal worden opgesoupeerd.

De partijen constateren, dat niet alle dorpen en zeker niet alle wijken in Coevorden over tools beschikken om aanvragen volgens de richtlijnen in te dienen. Door het ontbreken van voldoende expertise worden aanvragen niet of nauwelijks ingediend.”

Initiatief

“Als uit de inventarisatie blijkt, dat de behoefte voor het indienen van aanvragen er bij de bedoelde dorpen en wijken er wel is”, aldus BBC2014 en PvdA, “hoeft het eerste initiatief om de leefbaarheid te verbeteren niet altijd van inwoners zelf te komen. Dit kan ook genomen worden door een professionele organisatie, zoals de gemeente, belangenorganisaties, BOKD,CMO Stamm of Maatschappelijk Welzijn.” De raad dient hierover in het najaar een rapportage te krijgen over de aanpak.

Foto: De initiatievenmarkt in 2018 in het kader van het Stimuleringsfonds.