Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door op de links te klikken.

Coevorden – Grutto ong.: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: bouw loods

Coevorden (Steenwijksmoer) – Hoofdweg 47: vergunning Alcoholwet

Aalden – Aelderholt 4: besluit omgevingsvergunning: brandveilig gebruik bouwwerken

Coevorden – Parallelweg 20A: besluit omgevingsvergunning: vaststelling maatwerkvoorschriften

Verordening Bedrijveninvesteringszone Coevorden Centrum 2024-2028

Reglement draagvlakmeting Bedrijveninvesteringszone Coevorden centrum 2024-2028

Verordening marktgelden Coevorden 2024

Verordening campergeld Coevorden 2024

Verordening afvalstoffenheffing Coevorden 2024

Verordening forensenbelasting Coevorden 2024

Verordening lijkbezorgingsrechten Coevorden 2024

Verordening rioolheffing Coevorden 2024

Beleidsregels gemeentelijke belastingen Coevorden 2023

Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen 2024

Verordening onroerendezaakbelastingen Coevorden 2024

Verordening leges Coevorden 2024

Verordening liggelden passantenhaven Coevorden 2024

Coevorden – Ossehaar: ontwerp-bestemmingsplan ‘Ossehaar fase C Coevorden’, ontwerp beeldkwaliteitsplan en ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid ter inzage

Aalden en Zweeloo: voor de organisatie van de nieuwjaarsloop Aalden Rondomme

Coevorden – Printer 25: aanvraag omgevingsvergunning: herindeling terrein en plaatsing buitenkas

Dalen – Oude Dalerveensestraat 20: vergunning voor carbidschieten

Geesbrug – Handelsstraat ong.: aanvraag omgevingsvergunning: bouw loods

Coevorden – Thorbeckestraat 3: aanvraag omgevingsvergunning: bouw kinderopvang

Zwinderen – Toldijk 3: besluit omgevingsvergunning: verbouwing woning

Zweeloo – Klooster 15: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van een eik

Dalen – Wittenweg ong.: besluit omgevingsvergunning: aanleg zand-/leemkaden en veenkaden en plaatsing vier stuwen

Geesbrug – Energiestraat 24: besluit omgevingsvergunning: wijziging gevel

Noord-Sleen – Markeweg 30: aanvraag omgevingsvergunning: gebruik recreatiewoning als premantelzorgwoning

Meppen – Goornstraat ong.: besluit omgevingsvergunning: aanplant bos

Holsloot – Den Hool 4: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van een acacia

Dalen – Hoofdstraat: aanvraag omgevingsvergunning: verplanten linde

Noord-Sleen – Dorpsstraat 15: aanvraag omgevingsvergunning: vestiging pannenkoekenrestaurant

Geesbrug – Handelsstraat ong.: besluit omgevingsvergunning: bouw bedrijfspand en aanleg inrit

Erm – carpoolplaats Erm, Oude Rijksweg: vergunning voor Carpoolfeest Erm

Coevorden – Esschenbrüggerdijk 33: aanvraag omgevingsvergunning: legalisering woonwagen

Coevorden – Friesestraat 9: vergunning Alcoholwet en aanhangsel (wijziging)

Provincie

Privacyprotocol cameratoezicht provincie Drenthe

Noord-Sleen – Waterkampenweg 1: melding Bus-sanering

Algemene beginselen van behoorlijke gegevensverwerking

Subsidieregeling collectieve wooninitiatieven Drenthe

Waterschap

Openbare vergadering algemeen bestuur 6 december 2023