Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door de links aan te klikken.

Dalen – Burgemeester Ten Holteweg 49: voor het veranderen van een melkrundveehouderij

Schoonoord – Tramstraat 17: voor het innemen van een standplaats

Coevorden – Ing. A. Vonkweg: voor het innemen van een standplaats WIJZIGING

Coevorden – Markt: voor het innemen van een standplaats op de weekmarkt

Coevorden – Van Heutszsingel 6: Ontheffing Winkeltijdenwet Coevorden

Coevorden – Markt: voor het innemen van een standplaats

Beleidsregels exploitatievergunning horeca en openbare inrichtingen gemeente Coevorden 2020

Besluit van het algemeen bestuur van het waterschap Vechtstromen houdende bepalingen over het heffen en innen van de watersysteemheffing (Verordening watersysteemheffing waterschap Vechtstromen 2021)

Verordening van het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen regelende de heffing en invordering van een verontreinigingsheffing (Verordening verontreinigingsheffing waterschap Vechtstromen 2021)

Verordening van het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen regelende de heffing en invordering van een zuiveringsheffing (Verordening zuiveringsheffing waterschap Vechtstromen 2021)

Aalden – Aelderstraat 7: voor het verbouwen van de woning (aanvraag)

Coevorden – Dwarspad 4: voor het aanleggen van een middenspanningskabel (aanvraag)

Subsidieplafond 2021 Subsidieregeling Podium Platteland 2.0

Uitvoeringsregeling vouchers IkBenDrentsOndernemer.nl 3.0

Wachtum – Koematen 2: voor het plaatsen van een carport (verlenging)

Zweeloo – Klooster 31: voor het kappen van zes elzen en een eik (verleend)

Coevorden – Krimweg 70: voor het kappen van twee eiken (verleend)

Dalen – Kolkakkers 39: voor het kappen van een esdoorn (verleend)

’t Haantje – ’t Haantje 43: voor het vergroten van de woning aan de voorzijde (verleend)

Gemeente Coevorden: voor het aanplanten van bomen (aanvraag)

Wachtum – Noordenveldseweg 2: voor het bouwen van een bewaarplaats en wasplaats (aanvraag)

‘t Haantje – ’t Haantje 66: voor het plaatsen van een overkapping (aanvraag)

Oosterhesselen – De Hulderts 1: voor het kappen van twee eiken (aanvraag)

Aalden – Brinkmaten 10: voor het kappen van een eik (verleend)

Coevorden – Commiezenweg ong.: voor het bouwen van een dubbele woning (aanvraag)

Coevorden – Wilhelminasingel 171: voor het hebben van appartementen en bedrijfsruimtes (aanvraag)

Sleen – Brink 23: voor het toevoegen van een appartement (verleend)

Geesbrug – Luchiesweg 6: voor het verbouwen van de woning (aanvraag)

Gees – Tilweg 17a: voor het plaatsen van een kapschuur (verleend)

Gees – Oude Steeg 24: voor het plaatsen van zonnepanelen (verleend)

Geesbrug – Boslaan 34: voor het bouwen van een woning (verleend)

Subsidieplafonds 2021

Openstellingsbesluit Samenwerking voor innovaties biodiversiteit Veenkoloniën 2020

Subsidieregeling Podium Platteland 2.0

Coevorden, aanbrengen middenspanningskabel langs waterlopen WL07330, WL03175, WL03301 en WL05371

Openbare raadsvergadering van de raad der gemeente Coevorden op dinsdag 8 december 2020

Openbare commissievergadering van de raad der gemeente Coevorden op dinsdag 8 december 2020

Sleen – Schaapstreek 3: voor het kappen van een appelboom (verleend)

Coevorden – Stationsstraat 26 A: voor het kappen van 2 lindes (verleend)

Coevorden – Van Heutszpark ong.: voor het kappen van 3 lindes (aanvraag)

Meppen – Toenakkers 8: voor het kappen vam een eik (aanvraag)

Schoonoord – Brugstraat 8: voor de uitbreiding van de maximale opslag van consumentenvuurwerk in de bestaande bufferbewaarplaats tot 2000 kg en 500 kg in de verkoopruimte

Coevorden – Speeltuin Ossehaar: voor het tijdelijk plaatsen van informatieborden

Gemeente Coevorden: voor het inzamelen van kleding

Coevorden – Weeshuisweide: voor het tijdelijk plaatsen van borden

Gemeente Coevorden: voor het ophangen van spandoeken

Gemeente Coevorden: voor het inzamelen van kleding

Oosterhesselen – Burg. De Kockstraat 46: Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten

Coevorden – Scholekster 4: voor het actualiseren van de omgevingsvergunning (ontwerpbesluit)

Coevorden – Markt: voor het innemen van een standplaats

Gemeente Coevorden: voor het tijdelijk plaatsen van reclameborden

Kennisgeving: Besluit – Goedkeuring Nota van aanvullingen