Coevorden – Een aantal raadsleden kwam vanavond in het gemeentehuis bijeen om brieven te sturen naar inwoners van Brest in Wit-Rusland (Belarus). In Belarus worden de mensenrechten met voeten getreden.

Christian Hagedorn, werkzaam als projectmedewerker internationale contacten en economie bij de gemeente, begeleidde de activiteiten. Hij heeft Russisch gestudeerd en spreekt deze taal dan ook vloeiend. Hij had gezorgd voor een aantal standaardbrieven, zoals die door mensenrechtenorganisaties zijn opgesteld. Al jaren heeft Coevorden een stedenband met Brest, maar die is door alle gebeurtenissen in Wit-Rusland in een ander daglicht komen te staan. De contacten met het stadsbestuur van Brest zijn vooralsnog opgeschort. Wel wil de gemeente Coevorden de inwoners van Brest een hart onder de riem steken. Het college is van mening, dat Coevorden als partnerstad een rol kan vervullen door morele steun te verlenen aan de bevolking.

Juist enkele dagen geleden voerde het Drentse Tweede Kamerlid Agnes Mulder (CDA) het woord over Belarus. Het CDA riep het kabinet op om de oppositie in Belarus actiever te steunen. Haar motie werd door diverse partijen gesteund. In Coevorden was er op zondag 7 maart aandacht voor de internationale vrouwendag. Vele vrouwen uit Coevorden namen een filmpje op voor de vrouwen in Belarus.