Aalden – Dorpsbelangen Aalden heeft, net als andere dorpen en wijken, een budget van de gemeente gekregen. Aalden kreeg 20.000 euro voor verdere verbetering van de leefbaarheid in het dorp. Van dit bedrag, zo meldt Dorpsbelangen op haar website, wordt 5.000 euro gereserveerd voor bloembakken aan de Aelderstraat en voor het onderhoud van de AED’s.

Inwoners van Aalden kunnen ideeën indienen en via een stemming meebeslissen over de besteding van de resterende 15.000 euro. De aanvragen kunnen tot dinsdag 1 februari worden ingediend. Dat kan op het adres Volmolenstraat 14 of door een mail te sturen naar info@dorpsbelangenaalden.nl.

Er gelden diverse criteria. De leefbaarheid moet aantoonbaar worden verbeterd voor het hele dorp of groepen bewoners. Het moeten nieuwe ideeën zijn. De voorstellen moeten solide zijn: aan het uitvoeringsdeel wordt ruim aandacht besteed en er moet een begroting worden toegevoegd. Na uitvoering van een aanvraag blijft de indiener verantwoordelijk voor onderhoud en aanverwante zaken.

Maximaal 40 procent van het bedrag (dus 6.000 euro) kan worden besteed aan aanvragen van inwoners van Aalden voor voorzieningen in Zweeloo. Er worden minimaal vier aanvragen gehonoreerd. Het maximum toe te kennen bedrag is 4.000 euro per idee.

Digitaal stemmen kan van begin februari tot 1 maart op www.dorpsbelangenaalden.nl. Op deze website staat uiteraard veel meer informatie over Aalden.