In deze tijd is er uiteraard volop aandacht voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. De officiële dag voor het stemmen is woensdag 16 maart, maar stemmen is ook mogelijk op maandag 14 en dinsdag 15 maart.

Nagenoeg alle politieke partijen worden voor het voetlicht gebracht. Vijf partijen hebben op deze website een eigen banner om de aandacht op de verkiezingen en hun partij te vestigen. Dat wordt begeleid door interviews. Ditmaal wordt aandacht besteed aan BBC2014.

“Politieke landschap veranderd”

“In 2014 is het politieke landschap veranderd”, concludeert Henk Mulder, lijsttrekker voor BBC2014. “Sinds die tijd is het stimuleringsfonds opgezet en dat is de laatste vier jaar geëvalueerd. Inwoners zijn bezig om hun eigen dorp op de kaart te zetten en die lokale betrokkenheid is heel belangrijk.” Duidelijkheid is volgens Mulder nog steeds de grootste verdienste van zijn partij. “Toen wij kwamen, was dat een grote verrassing. Ons uitgangspunt was, dat de gemeente meer is dan alleen de stad.” Steven Stegen, huidig wethouder en nummer twee op de lijst, voegt eraan toe: “De mensen in de wijken in de stad beschouwen zich vaak meer als inwoners van een dorp en zo vinden zij ook aansluiting bij ons.”

Mulder vervolgt: “Er is nieuw elan ontstaan en de gang van zaken is transparanter geworden. Dienstbaarheid aan de bevolking staat voorop en daardoor is verandering in de cultuur in het gemeentehuis nodig. De omslag komt er, het schip is aan het draaien.” Hij noemt daarbij de vele personeelsveranderingen. “Aan de ene kant heb je er last van als goede mensen weggaan, maar je krijgt weer jonge mensen met een frisse blik terug. In de nieuwe woonvisie bijvoorbeeld heeft een jonge ambtenaar het verschil gemaakt.” De gemeente Coevorden is één van de eerste gemeenten met een nieuwe woonvisie.

Mulder wil zich met zijn partij inzetten om de ontwikkelingen af te maken. “We zijn nog niet klaar”, voegt Stegen eraan toe.

Initiatief

Steven Stegen vindt het van belang om goede contacten met de inwoners te behouden. “Ik grijp liever de telefoon in plaats van een brief te sturen. Soms moet je daarin het verschil maken, al is dat voor het grote publiek niet zichtbaar.”

Bij BBC2014 draait het om kleinschaligheid en naoberschap. Henk Mulder: “Niet alles moet van bovenaf geregeld worden. Initiatief vanuit de inwoners hoort daar dan wel bij. De gemeente kan de inwoners faciliteren en hulp bieden als er een vraag wordt gesteld.”

Samenwerking

Beide heren noemen samenwerking over de gemeentegrenzen van belang. Stegen: “Wij zijn dan ook voorstander van de Dutch Techzone en Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe.” Zij willen graag onderzoeken of er uitbreidingsmogelijkheden zijn voor het bedrijventerrein in Geesbrug, mogelijk in samenwerking met de gemeente Hoogeveen.

Daarnaast willen zij perspectief aan lokale ondernemers in de dorpen. “De boeren moeten ruimte houden om zich te ontwikkelen. De lokale overheid is het eerste aanspreekpunt, al gaat het wel om landelijk beleid”, aldus Mulder.

De aanleg van de Nedersaksenlijn wordt ondersteund. “We moeten als Zuidoost-Drenthe echt de vinger opsteken en ons deel van de taart veilig stellen. Verder is het doortrekken van de A37 naar Duitsland belangrijk.”

Bouwen

Beide heren vinden, dat overal gebouwd moet kunnen worden. “Het gaat daarbij niet om zomaar stenen stapelen, maar het kijken naar de mogelijkheden.”

In dit verband zegt Steven Stegen: “We moeten doorpakken. Dat geeft ruimte, ook voor woningbouw. De plannen voor een nieuw MFC Schoonoord bieden immers mogelijkheden voor woningbouw op de plekken waar nu de basisscholen staan.

BBC 2014 is voorstander van nieuwbouw van De Nieuwe Veste in Coevorden. “Maar”, tekent Henk aan, “we denken anders over de locatie. De terughoudendheid bij ons werd gedreven vanuit het financiële risico, we hopen dat dat goed uitpakt.”

De partij pleit voor blijvende investeringen in recreatie en toerisme. Henk Mulder: “Dat heeft alles te maken met de leefbaarheid en de voorzieningen en de economische aspecten. De infrastructuur moet op peil worden gehouden terwijl de consument steeds meer vernieuwing in het aanbod wil.” Voor zowel inwoners als toeristen speelt daarbij de verkeersveiligheid ook een rol. “Als straten op de schop gaan, kunnen de stenen er weer anders in gelegd worden”, vindt Mulder.

Zorgen

BBC2014 heeft zorgen over de kosten voor de jeugdzorg. “We moeten hier goed mee omgaan, terwijl we reëel moeten zijn: er zijn grenzen. We moeten daarom veel in gesprek om verbinding te krijgen.” Henk voegt eraan toe: “Kinderen moeten kunnen meedoen. Zelfredzaamheid en zelfwerkzaamheid zijn daarbij wel belangrijk, de gemeente is geen pinautomaat.” Stegen laat weten voor een volkshuisvestingsfonds te zijn. Gemeenten kunnen met zo’n fonds investeren in leefbaarheid en verduurzaming van de woningvoorraad in kwetsbare gebieden.

Afvalbeleid

Mulder vertelt, dat zijn partij een wat ander standpunt heeft dan de andere partijen in de raad. “De gemeente moet de zaken eerst goed op orde hebben. De vervuiler betaalt is één punt, maar er zijn wel verschillen tussen huishoudens en het bedrijfsleven. Er moet een lobby komen richting de verpakkingsindustrie. Er worden nog teveel overbodige verpakkingen gebruikt. Op gebaksdozen zit meestal plastic waarop een papieren sticker is gedrukt. Dat maakt het lastig bij welk afval dat hoort. De praktijk is dat dat spul in de grijze container verdwijnt.”

Tot slot

“BBC1014 heeft een mooie lijst”, aldus Mulder, “maar er hadden wel wat meer vrouwen op kunnen staan.” Mulder en Stegen concluderen tot slot: “De afgelopen periode hebben we in de coalitie goed samengewerkt. Maar ook met met de oppositie. Dat is wederzijds: we hebben elkaar serieus genomen.”