Coevorden – De verkiezingen voor de gemeenteraad worden gehouden op woensdag 16 maart. Vanwege COVID-19 zijn de stembureaus ook geopend op maandag 14 en dinsdag 15 maart. Voor deze verkiezing is de gemeente Coevorden nog steeds op zoek naar nieuwe (reserve-)stembureauleden.

Stembureauleden en tellers

De stembureaus zijn geopend van 7.30 tot 21.00 uur geopend. Er zijn twee dagdelen om zitting te nemen op een stembureau: van 7.00 tot 14.00 en van 13.45 tot 21.00 uur. Stembureauleden verrichten administratieve taken zoals het in ontvangst nemen van de stempas en het uitreiken van een stembiljet.

Omdat het tellen van de stemmen veel werk is, worden op stembureaus tellers ingezet die de stembureauleden helpen bij het tellen. Als teller werk je vanaf 20.30 uur tot alle stemmen zijn geteld.

Voorwaarden

Er zijn wel enkele voorwaarden. Stembureauleden of teller moeten minimaal 18 jaar oud zijn, zij moeten de Nederlandse taal goed beheersen, op een vriendelijke en correcte wijze met mensen kunnen omgaan en volgens bepaalde richtlijnen kunnen handelen. Tevoren is er een instructie, waaronder een e-learningtraject. Als je ingedeeld wordt als stembureaulid of teller krijg je een vergoeding.

Aanmelden

Aanmelden kan via de website www.mijnstembureau-coevorden.nl. Op deze website staat informatie over het hoe en wat van het meewerken op een stembureau. Als je je hebt aangemeld, ontvang je bericht of je ingedeeld bent en hoe je je kunt voorbereiden. Ben je niet ingedeeld? Dan sta je automatisch op de reservelijst.

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Team Verkiezingen van de gemeente Coevorden via verkiezingen@coevorden.nl.