Coevorden – In de raadsvergadering van vanavond, die nog geen twaalf minuten duurde, vroeg Jerry Stoker van het PAC om de kwestie rond de platanen op de Markt op de agenda van een volgende vergadering te zetten.

In oktober werd gemeld, dat de platanen op de Markt zouden worden gekapt. De bomen kunnen zorgen voor allergische klachten. De ondernemers aan de Markt hebben gevraagd of er alternatieven zijn voor de bomen, doordat die overlast veroorzaken. platanen die in de terrassen staan.

Boomadvies Nederland heeft op verzoek van de gemeente een onderzoek uitgevoerd. De conclusie is, dat alle vrij zijn van ernstige gebreken en aantastingen en in een redelijk tot goede conditie verkeren.

Het PAC stelde vragen over de klachten en dat die vrij eenvoudig te vermijden of te verhelpen zijn, waarbij diverse mogelijkheden worden genoemd. Bovendien wees de fractie erop, dat veel meer bomen en struiken zijn die ook allergische reacties kunnen veroorzaken. De partij pleit voor behoud van de bomen.

De ondernemers willen echter graag van de platanen af. De door Boomadvies Nederland ondervraagde klanten en passanten reageren tegenovergesteld. “Zij vinden allemaal dat de bomen moeten blijven staan, omdat ze waardevol zijn voor het karakter van de Markt.”

In het onderzoeksrapport passeren heel wat bomen de revue, die allemaal hun voor- en nadelen hebben. Een van de beste alternatieven is de amberboom, maar de stekelige vruchten leveren in het najaar wel overlast op. Wie belangstelling heeft: het rapport is te lezen via deze link.