Schoonoord – Voor camping Het Vossehol aan de Slenerweg tussen Noord-Sleen en Schoonoord Schoonoord was een aanvraag ingediend om de camping te transformeren naar wonen. Op grond van een aantal argumenten raadde het college de gemeenteraad af hiermee in te stemmen. De raad ging akkoord met uitzondering van PPC, waarvoor Henk Bouwers vanavond een stemverklaring aflegde. “Ik vind elk plan voor woningbouw toe te juichen.”

De camping heeft twaalf verhuurde jaarplaatsen in de vorm van stacaravans. Daarnaast is er een voormalige bedrijfswoning met horecagelegenheid, die momenteel dienst doet als vakantiewoning. Aan de achterzijde van het perceel is in 2018 een nieuwe bedrijfswoning gebouwd, deze wil de initiatiefnemer particulier blijven bewonen na transformatie.

In het raadsvoorstel schrijft het college “Het voornemen is in strijd met het bestemmingsplan. We gaan terughoudend om met het toevoegen van woningen in het buitengebied.” Het college ziet geen meerwaarde bij een transformatie naar wonen. “De stedenbouwkundige opzet van het plan is niet aanvaardbaar. Het plangebied is gelegen in een grensgebied en zit tegen het buitengebied waar sprak is van lintbebouwing. Het perceel is gelegen in het natuurnetwerk Nederland en in de cultuurhistorische hoofdstructuur.”