Coevorden – Het parkeren in de binnenstad: het houdt de gemoederen al jaren bezig. Afgelopen dinsdagavond tijdens de commissievergadering stond het bestemmingsplan voor de Molenbelt en de Oostersingel ten behoeve van het parkeren op de agenda.

Voorzitter Joop Slomp drukte iedereen op het hart om vooral alleen over dit bestemmingsplan te praten en niet over parkeren op andere locaties zoals de Markt en de Weeshuisweide. Toch kwamen ook deze locaties kort aan bod.

“Bied het integrale plan aan”

Bernette Sieben van de VVD betreurde de gang van zaken. “Het is zo jammer, dat het maar niet lukt om een totaaloverzicht te krijgen. Bovendien is nog steeds niet duidelijk hoeveel parkeerplaatsen er daadwerkelijk aan de Molenbelt en Oostersingel komen. Ik ben erg teleurgesteld over deze gang van zaken.” In het voorstel staat, dat op de Molenbelt 45 parkeerplaatsen en op de Oostersingel 68 parkeerplaatsen kunnen worden toegevoegd.

Zij kreeg bijval van Sandra Katerberg van het CDA. Die partij wil sowieso het parkeren aan de Markt en de Weeshuisweide nader bekijken. “Bied nu eens het integrale parkeerplan aan. Er is daarvoor in 2020 een motie aangenomen, die door alle partijen is ondertekend.”

Zowel Henk Bouwers (PPC) als Bernette Sieben (VVD) duidden op kaartjes van de Markt, die in het raadsvoorstel zijn opgenomen. “Daarin staat”, aldus Sieben, “een aantal parkeerplaatsen ingetekend voor de Markt. Dat wekt een andere indruk.” Ook Bouwers sprak over een totaaltekening, waarin ook de Markt was opgenomen. “Maar die is nu uit het voorstel verdwenen.”

Wethouder Jeroen Huizing benadrukte, dat bij het vaststellen van het bestemmingsplan Molenbelt en Oostersingel geen besluit wordt genomen over het parkeren op de Markt en Weeshuisweide. In het raadsvoorstel staat, dat nu nog wordt bekeken hoeveel parkeerplaatsen er op deze locaties nodig en/of wenselijk zijn.

Foto: de huidige parkeerplaats aan de Molenbelt (Google Maps).

Zie ook:

Parkeren Oostersingel en Molenbelt komt aan bod in commissievergadering