Coevorden – De gemeente Coevorden zet de volgende stap in het verbeteren van sportaccommodaties met ledverlichting op de sportvelden en de aanleg van hybridevelden, renovatie en toplaagverbetering met gravelonderhoud.

Samen met beheerders en leden van sportverenigingen werd gekeken wat er nodig is om de accommodaties klaar voor de toekomst te maken.

De investering in de kwaliteit van de buitensportaccommodaties is een vervolg op de bezuiniging en verzelfstandiging van de accommodaties in 2016. Het blijkt, dat verenigingen zelf prima in staat zijn om met al hun leden en kennis het beheer en onderhoud te doen.

Ledverlichting

De gemeente investeert 483.000 euro in de ledverlichting. Daarenboven komt 260.000 euro uit de BOSA-regeling,de subsidieregeling Bouw en Onderhoud van Sportaccommodaties van het ministerie van VWS. De totale investering is daarmee 743.000 euro.

Daarmee levert de gemeente een bijdrage aan doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en wordt de exploitatie van de verenigingen verbeterd.

Hybridevelden

Aanvankelijk was er veel vraag naar kunstgras. Maar factoren als hoge kosten, alternatieven, de voorkeur om op echt gras te spelen en het feit dat kunstgras niet duurzaam is, veranderde deze vraag.

De uitkomst is de aanleg van hybridevelden, renovatie en toplaagverbetering. Daarvan zijn de kosten 1,8 miljoen euro: 1,5 miljoen komt van de gemeente en 3 ton vanuit de BOSA-regeling.

De verwachting is dat een deel van de werkzaamheden al komende zomer plaatsvinden. Daarvoor wordt een planning gemaakt.

Toegankelijker

De komende maanden wordt, met Platform Gehandicaptenbeleid Coevorden gekeken wat er nodig is om de accommodaties toegankelijker te maken.

Totale investering

De verbetering van de sportaccommodaties is opgenomen in het bestuursprogramma Ruimte om te doen. De gemeenteraad besloot in 2018 om hiervoor vier jaar lang, jaarlijks geld te reserveren. De bovenstaande investeringen zijn daarmee in totaal 2,6 miljoen euro, waarvan de gemeente bijna 2 miljoen bijdraagt. In totaal is 4 miljoen euro beschikbaar voor verbetering van sportaccommodaties.