Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door de links aan te klikken.

Gees – Holtweg 7: voor de bouw van een woning, plaatsing tijdelijke woonunits en aanleg inrit (ontwerpbesluit)

Coevorden – Moesdistel ong.: besluit omgevingsvergunning: het bouwen van een woning

Zwinderen – Eswegje 6: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van een eik

Wezuperbrug – Oranjekanaal ZZ9: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van twee kastanjebomen

Sleen – perceel SLE00A06010/SLE00A06029: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: realisering paardenbak en plaatsing woonunit

Coevorden – Vuurdoorn 8: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van een eik

Coevorden – Moesdistel ong.: besluit omgevingsvergunning: het bouwen van een woning

Oosterhesselen – Klenkerweg 6: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: een vakantieappartement in een schaapskooi

Zwinderen – Markeweg 1: besluit omgevingsvergunning: het kappen van 8 eiken

Zweeloo – Klooster 35: aanvraag omgevingsvergunning: het vestigen van een sportschool

Dalen/Coevorden – Achterkamp Dalen/Anjerstraat Coevorden: besluit omgevingsvergunning: het kappen van 2 bomen

Diphoorn – Langakkerweg ong.: aanvraag omgevingsvergunning: het plaatsen van een schuilstal en een voeropslag

Dalen – Verbindingsweg: besluit omgevingsvergunning: het kappen van 1 eik

Schoonoord – Sporthal, Sportparklaan 55: voor het organiseren van het evenement “Oktoberfest”

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Kernen, achter Tramstraat 54/58 in Schoonoord’ in de gemeente Coevorden

Geesbrug – Coevorderstraatweg 32 en 34: aanvraag omgevingsvergunning: wijziging van pastorie naar woning en plaatsing erfafscheiding

Dalen – Broekkampsdijk 5: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: oprichting van een monomestvergister

Sleen – Broeklanden ong.: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: herprofilering watergangen, aanleggen stuwen en vervanging duikers en dammen

Coevorden – Bentheimerstraat 38: aanvraag omgevingsvergunning: omzetting winkelpand naar wonen en toevoeging appartement

Aalden – Molenwijk ong: besluit omgevingsvergunning: het bouwen van vier woningen

Erm – Dalerstraat 7: besluit omgevingsvergunning: het kappen van 1 kastanje

Gemeente Coevorden – gebied zuid: besluit omgevingsvergunning: het kappen van 5 bomen

Provincie

Aanvraag omgevingsvergunning voor Bio Energy Coevorden B.V. voor uitbreiden van de verwerkingshal en nieuwbouw pretreatment-gebouw

Subsidieregeling energiebesparende isolatiemaatregelen

Subsidieregeling Collectieve Energie-initiatieven

Waterschap

Toestemming voor het aanbrengen en hebben van een gronddam met duiker ter lengte van 5 meter in de waterloop WL03281, nabij de Lutmarsweg te Gees