Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door de links aan te klikken.

Coevorden – Aleida Kramersingel, Kasteel, Friesestraat, Bentheimerstraat: voor organisatie Piekiesmarkt

Coevorden – Bentheimerstraat 8: aanvraag omgevingsvergunning: verbouwing appartement boven bestaande winkel

Gemeente Coevorden: voor het tijdelijk plaatsen van reclameborden

Coevorden – Vlieghuis, Europaweg 42: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: KH Dairy Coevorden: herinrichting achterterrein

Dalerveen – Dwarsdijk ong.: aanvraag omgevingsvergunning: vervanging foliebassin door gaasmatsilo

Zwinderen – Burgemeester Legroweg 2-2a: voor het exploiteren van een seksbedrijf

Dalen – Thyakkerstraat: voor het organiseren van een fruitpersdag en herfstfair

Coevorden – Bentheimerstraat 45: aanvraag omgevingsvergunning: verbouwing/toevoeging appartementen in rijksmonument

Gemeente Coevorden – gebied Zuid: aanvraag omgevingsvergunning: kappen van 6 berken en 1 kastanje

Coevorden – De Hulteweg ong.: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van 5 eiken

Coevorden – Stationsplein 1: aanvraag omgevingsvergunning: het plaatsen van een snoepautomaat

Coevorden – Dr. Picardtlaan/Gouv. Hofstedelaan: acceptatie melding omgevingsvergunning: melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem

Coevorden – Prakkestraat 13: aanvraag omgevingsvergunning: het aanbrengen van een vaste trap

Coevorden – Nieuwe Krim 20: aanvraag omgevingsvergunning: het bouwen van een erker

Geesbrug – Coevorderstraatweg 31a: aanvraag omgevingsvergunning: voor oprichting tankstation

Oosterhesselen – Geserweg 14: aanvraag omgevingsvergunning: het herschikken van bebouwing

Coevorden – Printer ong.: aanvraag omgevingsvergunning: het bouwen van een bedrijfshal

De Kiel – De Tip 69: aanvraag omgevingsvergunning: het uitbreiden van de recreatiewoning

Sleen – Oldengaerde 87: aanvraag omgevingsvergunning: het uitbreiden van de woonwagen

Dalen – Veenhuizerweg 10: terinzagelegging ontwerpbesluit Wet natuurbescherming voor onderdeel gebiedsbescherming – positieve weigering

Coevorden – Jan Benjaminsstraat 31: aanvraag omgevingsvergunning: het plaatsen van een dakraam

Coevorden – Europaweg 23 Weijerswold: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van 1 kastanje

Geesbrug – Coevorderstraatweg t.o. nr. 12: aanvraag omgevingsvergunning: het plaatsen van een insectenhotel

Coevorden – Esschenbrüggerdijk 25: aanvraag omgevingsvergunning: het plaatsen van een woonwagen

Noord-Sleen – Kampakkers 2: aanvraag omgevingsvergunning: het uitbreiden van de woning

Dalen – Hakenbosch ong.: aanvraag omgevingsvergunning: het bouwen van een woning

Coevorden – Esschenbrüggerdijk 31: aanvraag omgevingsvergunning: het plaatsen van een woonwagen

Coevorden – Botersteeg 25-01 en 25-02: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: toevoeging appartement

Dalen – Veenhuizerweg 8: aanvraag omgevingsvergunning: beperkte milieutoets t.b.v. biologischelegkippenstal

Aalden – Gebbeveenweg 1: voor het organiseren van het evenement Faber Exposize Gelpenberg Open

Coevorden – Markt en Gedempte Haven: voor het houden van de Zomerkermis

Coevorden – centrum: voor het houden van een koopzondag

Zwinderen – bij ophaalbrug: voor het houden van het ‘Concert aan de Brug’

Wezup – Wezuperstraat 4: aanvraag omgevingsvergunning: brandveilig gebruik van de zorgboerderij

Coevorden – Kerkstraat 6: voor het organiseren van het evenement Tocht van Bommen Berend

Coevorden – Markt 18: vergunning Alcoholwet

Schoonoord – Kerklaan 16: aanvraag omgevingsvergunning: het isoleren van de woning

Coevorden – grasveld t.o. Gregoryplein 5: voor het houden van een bruiloftsfeest

Provincie

Openstellingsbesluit 2022 Subsidieregeling alliantieprojecten Sociale Agenda provincie Drenthe

Tweede openstellingsbesluit SKNL voor maatregelen Uitvoeringsprogramma Natuur Drenthe 2021-2023

Subsidieregeling tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021-2027 Drenthe

Subsidieregeling behoud/herbestemming karakteristiek bezit in Drenthe 2021-2024

Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap (provincie Drenthe)

Subsidieregeling grondverwerving NNN – Drenthe

Subsidieplafond Subsidieregeling grondverwerving NNN – Drenthe

Waterschap

Regeling benoeming bestuursleden in categorie ongebouwd waterschapsbestuur Vechtstromen door Bestuur LTO Noord