Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door de links aan te klikken.

Coevorden /Sleen – Van Pallandtlaan/Oldenhoffstraat 7: voor het innemen van een standplaats

Dalen – Vossebelt 7: Ontheffing geluidshinder

Gees – Dorpsstraat: voor het tijdelijk plaatsen van reclameborden

Schoonoord – Slenerweg 73: voor het realiseren van een kapschuur en sleufsilo

Besluit vervanging personeelsdossiers gemeente Coevorden 2021

Wezup – Wezuperstraat 29: voor het bouwen van een woning (verlenging)

Zwinderen – Verl Hoogeveense Vaart 56: voor het plaatsen van zonnepanelen (aanvraag)

Holsloot – Schoolstraat 12: voor het bieden van dagbesteding (aanvraag)

Dalen – Reindersdijk 55: voor uitbreiding portiersloge en plaatsen overkapping (aanvraag)

Gees – Verl Hoogeveense Vaart 19: voor het plaatsen van een woonunit (aanvraag)

Zwinderen – Burg Legroweg 16: voor het splitsen van de woning naar 2 woningen (aanvraag)

Schoonoord – Kerklaan 14, 15 en 16: voor herbestemming monumentale kerk naar 4 appartementen (ontwerpbesluit)

Coevorden – Dr. Picardtlaan 5 voor het bouwen van woonzorgcentrum voor dementerende ouderen (ontwerpbesluit)

De Kiel – De Tip 123 voor het plaatsen van een schuur (verleend)

Geesbrug – Coevorderstraatweg 25a voor het plaatsen van een melktaphuisje (verleend)

Sleen – Dingspelstraat 2a voor het hebben van een uitrit (verleend)

Oosterhesselen – Beatrixlaan 77: voor het verbouwen van de woning (verleend)

Erm – Ermerzand 71 voor het verbouwen van de recreatiewoning (verleend)

Coevorden – Weeshuisstraat 26 voor wijziging afgegeven vergunning voor realiseren appartement (verleend)

Erm – Ermerzand 16 voor het verbouwen van de recreatiewoning en het kappen van een boom (verleend)

Coevorden – Alte Picardiëkanaal 24: actualisatie intrekkingsbesluit voor het in werking hebben van een bio-vergister

Coevorden – Europaweg 15: voor het kappen van een kastanje (verleend)

Dalerpeel – Berkmeerweg 47: voor het bouwen van een loods (aanvraag)

Aalden – Gelpenberg 8: voor het kappen van een eik (verleend)

Dalen – Luunkamp 22: voor het kappen van vier eiken (aanvraag)

Wachtum – Oosterhesselerweg 11 voor het kappen van een linde (verleend)

Provincie

Subsidieregeling Cultuurmakersloket Drenthe

Subsidieregeling verplaatsing grondgebonden agrarische bedrijven Drenthe

Besluit mandaat, machtiging en volmacht SNN t.b.v. Subsidieregeling Bedrijven Drenthe 2021-2022

Beleidsregels Wet natuurbescherming provincie Drenthe

Subsidieplafond Subsidieregeling Bedrijven Drenthe 2021-2022

Terinzagelegging ontheffing Wet natuurbescherming voor Dalerveensestraat 32 naast Drostendiep

Depositiebank Getec Park Emmen

Beleidsregels Wet natuurbescherming provincie Drenthe

Beleidsregel Bibob provincie Drenthe 2021

Instellingsbesluit stikstofbank

Subsidieregeling grondverwerving Natuurnetwerk Nederland-Drenthe