Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door de links aan te klikken.

Coevorden – EDS Plein 3 en Ing. Arjen Vonkweg 6-8: Ontheffing Winkeltijdenwet Coevorden

Wezup – Wezuperstraat 16: voor het uitbreiden van een ligboxenstal (aanvraag)

Dalen – Oude Dalerveensestraat 22: voor het plaatsen van 2 padelbanen (verlenging)

Coevorden – Hoofdweg 67: voor het plaatsen van een bijgebouw (aanvraag)

Subsidieregeling Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit 2021 PLUS

Verordening rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers provincie Drenthe 2019

Algemeen mandaatbesluit Coevorden 2021

Klachtenregeling gemeente Coevorden

Subsidieregeling Regiostedenfonds

Nota Begrotingsregels provincie Drenthe 2020

Nota reserves en voorzieningen provincie Drenthe 2020

Nota Investeren, activeren, waarderen en afschrijven provincie Drenthe

Nota weerstandsvermogen en risicomanagement provincie Drenthe 2020

Besluit van het algemeen bestuur van het waterschap Vechtstromen houdende bepalingen over het heffen en innen van de watersysteemheffing (Verordening watersysteemheffing waterschap Vechtstromen 2021)

Verordening rechtsbescherming provincie Drenthe 2021

Financiële verordening provincie Drenthe 2020

Subsidieregeling Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit 2021

Nota financiering provincie Drenthe 2020

Nota fiscaal beleid provincie Drenthe 2020

Coevorden – Looweg 26: voor het kappen van een esdoorn (aanvraag)

Erm – Oostereind 5: voor het hebben van een bed & breakfast (aanvraag)

Meppen – Dennekampen 11: voor het plaatsen van een kapschuur (aanvraag)

Meppen – Oldeveen 12: voor het uitbreiden van een ligboxenstal (aanvraag)

Coevorden – Europark Allee 1: voor het vestigen van een bedrijf (verleend)

Besluit van het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen houdende het intrekken van algemene regels behorende bij de Keur waterschap Vechtstromen

Verordening zuiveringsheffing waterschap Hunze en Aa’s 2021

Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer waterschap Hunze en Aa’s 2021

Verordening verontreinigingsheffing waterschap Hunze en Aa’s 2021

Verordening op de watersysteemheffing Hunze en Aa’s 2021

Wezuperbrug – Brugstraat 26: voor het kappen van een eik (aanvraag)

Gees – Dorpsstraat 5: voor het kappen van een Amerikaanse eik (aanvraag)

Coevorden – Burg. Van der Lelysingel 13: voor het plaatsen van een bijgebouw (verlenging)

Subsidieregeling grondverwerving Natuurnetwerk Nederland-Drenthe

Aanwijzing Risicogebied wolvenschade

Besluit verlenen ondermandaat actualisering Provinciale Monumentenlijst

Mandaatbesluit Directeur van BIJ12 Subsidieregeling opruiming drugsafval Drenthe 2021-2024

Subsidieregeling voorkomen schade door wolven provincie Drenthe

Subsidieregeling opruiming drugsafval Drenthe 2021-2024

Sleen – Sideriusstraat ong.: voor het bouwen van een woning (verlenging)

Zwinderen – Verl Hoogeveense Vaart 98: voor het plaatsen van een stacaravan als tijdelijke woning (verlenging)

Meppen – Oldeveen 12: voor het bouwen van een potstal (aanvraag)

Sleen – Bannerschultestraat 6a: voor het hebben van een vakantieappartement (aanvraag)

Meppen – Oldeveen 12: voor het bouwen van een aardappelbewaarloods (aanvraag)

Verordening Doe-Mee-Pas gemeente Coevorden 2021

Verordening bezwaarschriftencommissie gemeente Coevorden 2020

Algemene subsidieverordening Coevorden

Coevorden – Grutto 7: in verband met de uitbreiding van het bedrijfspand d.m.v. vergroten van de opslagruimte