Coevorden – De heer Jan Halfwerk hekelde gisteravond in de commissievergadering de aanpak van de procedure voor plaatsing van de berceau op de Weeshuisweide. Het is niet de vraag of de berceau er komt, het gaat hier om de procedure.

“U heeft de procedure oneigenlijk toegepast. U schuift de bouw van een berceau van 160 meter lang en met een hoogte van vier tot vijf meter onder de noemer kunstobject. De koninklijke weg is, dat er een wijziging van het bestemmingsplan nodig is voor het mogelijk maken van een bouwwerk. U prefereert echter de sluiproute”, aldus Halfwerk.

Cortenstaal

“Het is mij gebleken, dat niemand begrijpt waarom in de vestingstad een ding van cortenstaal gebouwd moeten worden. Uit historisch oogpunt heeft een berceau niets te maken met Coevorden. Het geld kan beter besteed worden aan zaken die wel met de historie van Coevorden te maken hebben, zoals het bouwen van een bastion op het citadelpunt.” Het is de bedoeling, dat het staal uit het zicht verdwijnt door groen. “Cortenstaal is staal, dat roest. Daar groeit geen bloem of klimop”, stelde Halfwerk.

Een berceau is een soort pergola. Daarvoor heeft architectenbureau De Zwarte Hond drie ontwerpen gemaakt. Inwoners konden hun stem uitbrengen, dat deden zo’n 750 inwoners. Afgelopen maandag is het besluit van 9 november voor de omgevingsvergunning gepubliceerd, gedurende zes weken na 9 november kan bezwaar worden gemaakt.

Draagconstructie, geen kunstwerk

Er kwam ook nog een brief binnen van een inwoner van de gemeente. “Het ter plaatse van kracht zijnde vigerende bestemmingsplan Kernen Coevorden ten eigen voordele van de gemeente Coevorden is oneigenlijk toegepast/misbruikt. Het betreft geen kunstwerk, maar onmiskenbaar een bouwwerk. Een kunstobject mag maximaal 5 meter hoog zijn, een bouwwerk 2 meter. De berceau wordt overigens nog hoger dan 5 meter. Elke zweem van zichzelf bevoordelen moet vermeden worden. Een inwoner wordt al snel teruggefloten.” Ook de briefschrijver spreekt over de begroeiing. “Het gaat hier om een berceau als draagconstructie voor groen. Van een kunstobject kan daarom onmogelijk gesproken worden.”

Naar aanleiding van de woorden van Halfwerk vroeg Floris Vulto van de VVD nadere uitleg. “U stelt dus, dat de omgevingsvergunning zo niet verleend had mogen worden?” Halfwerk beaamde dat. Na een vraag van Gilbert Mulder van de PvdA noemde Halfwerk de berceau een onding.

“Procedure doorstaat toets der kritiek”

Wethouder Joop Slomp wilde de indruk wegnemen, dat de gemeente zichzelf bevoordeeld heeft. “De aanvraag ging vergezeld van een positief advies van de welstandscommissie en de provincie heeft subsidie verleend. Ik begrijp niet waar deze discussie vandaan komt. De procedure kan de toets ter kritiek doorstaan.”

Foto: de proefopstelling van de drie ontwerpen (archieffoto Coevorder Nieuws/Esselien de Groot).

Zie ook:

Keuze valt op ontwerp 2 van berceau